Sárközy Pál: A felületek orthoasymptotikus és főtorsiós görbéi. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1921 június 3-án - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 2/4. (Budapest, 1929)

l­J. A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR. 2. kötet. ,__________________________________________________, 4. szám. A FELÜLETEK ORTHOASYMPTOTIKUS ÉS FŐTORSZÓS GÖRBEI SÁRKÖZY PÁL RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta 1921 június 3-án. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1929.

Next