Schafarzik Ferenc: Adatok a mátrántúli barnaszénterület geológiai alkotásához. Székfoglaló értekezés - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1920)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. . . . SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLY­TITKÁR. 1. kötet ,_________________________________________________. 4. szám. ADATOK A MÁTRÁNTULI BARNASZÉNTERÜLET GEOLÓGIAI ALKOTÁSÁHOZ. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS SCHAFARZIK FERENC OSZTÁLYELNÖKTŐL 1920.

Next