Stolpa József: A közigazgatás és biráskodás elválasztása a katholikus egyházban - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 6. (Budapest, 1924)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. szerkeszti HÓMAN BÁLINT osztálytitkár 1. kötet ,__________________________________________________, 6. szám. KÖZIGAZGATÁS ÉS BÍRÁSKODÁS ELVÁLASZTÁSA A KATHOLIKUS EGYHÁZBAN STOLPA JÓZSEF VENDÉGTŐL Felolvasta 1923. évi február hó 9-én BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T.

Next