Székely István: Szent János apokalypsisa és a világtörténet - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/1. (Budapest, 1917)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA 29659 H­IT TUD­OM­Á­N­Y- BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI . ... szerkeszti SCHÜTZ ANTAL osztálytitkár 1. kötet. . _______________________________________________ 1. szám. SZENT JÁNOS APOKALYPSISA ÉS A VILÁGTÖRTÉNET SZÉKELY ISTVÁN OSZTÁLYELNÖKTŐL Felolvasta 1916. évi november hó 3-án. BUDAPEST STEP 110 X K­L­­M NYOMDA R. T. uilt 7.

Next