Tóth István (szerk.): Szívvel szóval tiszta ésszel. Himnuszok, zsolozsmák, intelmek és könyörgések latin nyelvű költészetünkből (Budapest, 2001)

Tóth István Szívvel szóval tiszta ésszel Válogatás középkori latin nyelvű költészetünkből mi I u i trt 6 vtK 1 títtt fi..................itlt ■ (Unit-vitufimC'if' apun fpumtlee (ff( lumm, ni ctvthie atnmitfh int ;ome mtfwum opftmc attín^pinuf fantű' l't’ti TcSnmv.ctmSntnc Pet < ;ti faitctpe humimimf pűtuEmfc Itoűtc apafű cr n’utií' mattlw fentit enfh! fpfte a TItílptvmpe.ÜD Л- Ct.f.StntutOtltl 1 fmtrtbtt.iTfM ■Le^cttm ventemtt? nitC'.Outiuntv'titm If л ( \$\ I Szent István Társulat L rx a Dunftmtrv cmtf

Next