Uhlyárik Jenő - Madarász István: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme (Budapest, 1914)

APOLOGETIKA VAGY A KATH. VALLÁS ALAPIGAZSÁGAINAK VÉDELME IRTA UHLYÁRIK JENŐ LÉNYEGESEN ÁTDOLGOZTA Dr. MADARÁSZ ISTVÁN Harmadik kiadás. i , BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 1914. Ára 1 korona 60 fillér-

Next