Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/8. (Budapest, 1923)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR. 1. kötet .________________________________________. 8. szám. A RELATIVITÁSON CSILLAGÁSZATI BIZONYÍTÉKAINAK KRITIKÁJA SZÉKFOGLALÓ WODETZKY JÓZSEF RENDES TAGTÓL Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1923.

Next