Akadémiai Digitális Archívum

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el.

A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

Sorozatok

Könyvek

Zsigmond László: Zur deutschen Frage 1918-1923. Die wirtschaftlichen und internationalen Faktoren der Wiederbelebung des deutschen Imperialismus und Militarismus

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1964

Zsilinszky Éva: Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban

Budapest, 2003

Zsilka János: A jelentés szerkezete. A jelentés-mozgás egysége

Budapest, 1975

Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. Tárgyas mondatszerkezetek

Budapest, 1966

Zsilka János: A nyelvi mozgásformák dialektikája. A nyelvi rendszer szerves, hipotetikus és homoszintaktikai síkja

Budapest, 1973

Zsilka János: De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben

Budapest, 1982

Zsilka János: Dialectics of the motion forms in language

Fordító: Jávor Ágnes
Budapest, 1981

Zsilka János: Jelentés-integráció

Budapest, 1978

Zsilka János: Nyelvi rendszer és valóság

Budapest, 1971

Zsilka János: Tautologikus egységek a nyelvben. Nomen abstractum - a szerves rendszer bomlása: N(abstr.)-S

Budapest, 1987

Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika

Budapest, 1974

Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői

Budapest, 1953

Zsirai Miklós: Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka II.

Budapest, 1951

Zsoldos Jenő: Szemere Samu kilencvenedik születésnapjára

Budapest, 1972

Zsoldos Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Egy empirikus kutatás tapasztalata

Budapest, 2003

Zsolnai Tibor: Die chemotherapeutischen und pesticiden Wirkungen der Thiolreagenzien

Fordító: Faragó Ádám
Budapest, 1975

Zsolt J. - Pazonyi B. - Novák E. - Pelc A.: Az élesztők - Saccharomycetaceae (I/9.)

Budapest, 1961

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása

Budapest, 1985

A civilizációs betegségek kórtana

Budapest, 1969

A Kárpátok hatása az időjárásra. II. Kárpátmeteorológiai Konferencia, Budapest, 1961. nov. 13-15.

Budapest, 1963

A kínai nevek és szavak magyar átírása

Budapest, 1952

A kukoricatermesztés komplex gépesítése

Budapest, 1968

A Magyar nyelv XXVI-L évfolyamának mutatója

Budapest, 1958

A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. A honfoglalástól a XIII. század közepéig

Budapest, 1968

A modern természettudományok filozófiai problémái. A természettudományok filozófiai problémáiról tartott Össz-Szövetségi konferencia anyaga

Fordító: Vajda Mihály-Gráff György
Budapest, 1962

A parasztdaltól a munkásdalig

Budapest, 1968

A századok repertóriuma 1867-1975

Budapest, 1987

A szovjet államjog kérdései

Fordító: Décsi Gyula
Budapest, 1962

A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései

Budapest, 1962

A termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve

Budapest, 1962

A tudományok története a Szovjetunióban. A Szovjetunió Tudományos Akadémiáján tartott előadások a műszaki, mezőgazdasági és a természettudományok történetéről

Budapest, 1950

Acta Tertii Conventus Medicinae Internae Hungarici

Budapest, 1965

Advances in epitaxy and endotaxy

Budapest, 1990

Allergija i allergicseszkie zabolevanija 1.

Budapest, 1966

Allergija i allergicseszkie zabolevanija 2.

Budapest, 1966

Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga

Budapest, 1960

Atommaglexikon

Budapest, 1963

Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „A” tagozatának anyaga

Budapest, 1962

Az Alföld földtani felépítésének kérdései. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Földtani Bizottsága által 1952. évi szeptember 26, 27 és 28-án tartott alföldi kongresszus

Budapest, 1953

Az állampolgárok alapjogai és kötelességei

Budapest, 1965

Az állóeszköz-gazdálkodás időszerű kérdései. 2. Nemzetközi Állóeszköz-gazdálkodási Szimpózium, 1967. április 18-22.

Budapest, 1968

Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó hatályos jogszabályok

Budapest, 1960

Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „B” tagozatának anyaga

Budapest, 1962

Bence Szabolcsi septuagenario

Budapest, 1969

Bericht über die internationale Konferenz zum Andeken Joseph Haydns, veranstaltet von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 17-22 September 1959

Budapest, 1961

Bericht über die zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt - Bartók, Budapest, 1961

Budapest, 1963

Bibliographie der Zoologie im Karpatenbecken 1900-1925

Fordító: Czukor Mária
Budapest, 1966

Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroises 1945-1959

Budapest, 1960

Budai török számadáskönyvek 1550-1580

Fordító: Káldy-Nagy Gyula-Fekete Lajos
Budapest, 1962

Budalex '88. Proceedings. Papers from the 3rd International Euralex Congress, Budapest, 4-9 September 1988

Budapest, 1990

KBART