Akadémiai Digitális Archívum

[32] Ormos Mária: Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése

Budapest, 1964

[33] Kanyar József: Elsikkasztott földreform, megvalósult földosztás Somogyban 1920, 1945

Budapest, 1964

[34] Tolnai György: A paraszti szövő-fonóipar és a textilmanufaktúra Magyarországon 1840-1849

Budapest, 1964

[35] Szilágyi János: Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919-1945 között

Budapest, 1964

[36] Farkas Dezső: A két forradalom Bihar megyei történetéhez 1917-1919

Budapest, 1965

[37] Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században

Budapest, 1965

[38] Révész Imre: Bécs Debrecen ellen. Vázlatok Domokos Lajos (1728-1803) életéből és működéséből

Budapest, 1966

[39] Pogány Mária: Tőkés vállalkozók és kubikus bérmunkások a Tisza-szabályozásnál a XIX. sz. második felében

Budapest, 1966

[40] Paulinyi Oszkár: A vállalkozás kezdeti formái a feudáliskori nemesércbányászatban

Budapest, 1966

[41] Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1849

Budapest, 1967

[42] Szokolay Katalin: Az osztrák - magyar kormány lengyel politikája az első világháború idején

Budapest, 1967

[43] Szendrey István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után

Budapest, 1968

[44] Somogyi Éva: Választójog és parlamentarizmus Ausztriában 1861-1907

Budapest, 1968

[45] Varga János (szerk.): Vita a feudális kori magyar történelem periodizációjáról

Budapest, 1968

[46] Kiss József: Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a milleniumig, 1867-1895

Budapest, 1968

[47] Lengyel Márta: Reformersors Metternich Ausztriájában

Budapest, 1969

[48] Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948

Budapest, 1969

[49] Szakály Ferenc: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században

Budapest, 1969

[50] Fehér András: A magyarországi szociáldemokrata párt és az ellenforradalmi rendszer 1919. augusztus - 1921

Budapest, 1969

[51] Szűcs Jenő: A nemzet histórikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás egy vitához

Budapest, 1970

[52] Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások

Budapest, 1970

[53] Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban

Budapest, 1970

[54] Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügy-miniszter

Budapest, 1970

[55] Spira György (szerk.): Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről 1969. okt. 10.

Budapest, 1971

[56] Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma

Budapest, 1972

[57] Gál Éva: Ujházy László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa

Budapest, 1971

[58] Mályusz Elemér: Az V. István-kori gesta

Budapest, 1971

[59] Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919-1944

Budapest, 1972

[60] Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben

Budapest, 1971

[61] Haraszti Éva: Szerződésszegők. Az angol-német flottaegyezmény, 1935. június

Budapest, 1972