Akadémiai Digitális Archívum

[92] Salamon Konrád: A márciusi front

Budapest, 1980

[93] Fejes Judit: Magyar - német kapcsolatok, 1928-1932

Budapest, 1981

[94] Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon

Budapest, 1981

[95] Németh József: A műszaki értelmiség a felszabadulás után 1945-1948

Budapest, 1982

[96] Romsics Ignác: A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben

Budapest, 1982

[97] Hársfalvi Péter: Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században

Budapest, 1982

[98] Gergely András: Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút

Budapest, 1982

[99] Baksay Zoltán: A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon, 1945-1949

Budapest, 1983

[100] Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon

Budapest, 1983

[101] Magyar Eszter: A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban, 1255-1747

Budapest, 1983

[102] Tóth Tibor: A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Kísérlet néhány matematikai-statisztikai eljárás alkalmazására

Budapest, 1983

[103] Sipos Péter: A szakszervezetek és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1890-1930

Budapest, 1984

[104] Palotás Emil: A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában, 1856-1883

Budapest, 1984

[105] Heiszler Vilmos: Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867-1882 között

Budapest, 1984

[106] Solt László: 1787, az amerikai történetírás évszázados vitájának újabb állomásai

Budapest, 1985

[107] Miskolczy Ambrus: A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő szerepe, 1780-1860

Budapest, 1987

[108] Erdődy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban

Budapest, 1988

[109] Fogarassy László: A magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása

Budapest, 1988

[110] Zinner Tibor: Az ébredők fénykora, 1919-1923

Budapest, 1989

[111] Csapó Mária: Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben

Budapest, 1989

[112] Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A „Huszadik század” társadalomszemlélete, 1900-1907

Budapest, 1990

[113] Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány. Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre

Budapest, 1991

[116] Boros Zsuzsanna: Vichy-Franciaország, 1940-1942. A francia állam születése és a „Nemzeti forradalom” első időszaka

Budapest, 1994