Akadémiai Digitális Archívum

[62] Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása

Budapest, 1972

[63] Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában

Budapest, 1972

[64] Spira György - Szűcs Jenő (szerk.): Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok

Budapest, 1972

[65] Szőcs Sebestyén: A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban

Budapest, 1972

[66] Balogh István: A parasztság művelődése a két világháború között

Budapest, 1973

[67] Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században

Budapest, 1973

[68] Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919

Budapest, 1973

[69] Sándor Pál: A birtokrendezési periratok

Budapest, 1973

[70] Kerekes Lajos: Az első osztrák köztársaság alkonya. Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr

Budapest, 1973

[71] Kávássy Sándor: Latinca Sándor

Budapest, 1973

[72] Jordáky Lajos: A Román Nemzeti Párt megalakulása

Budapest, 1974

[73] Koroknai Ákos: Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején

Budapest, 1974

[74] Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben

Budapest, 1974

[75] Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege

Budapest, 1975

[76] Trócsányi Zsolt: Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Adalékok az erdélyi rendiség történetéhez

Budapest, 1976

[77] Spira György - Szűcs Jenő (szerk.): A negyvennyolcas forradalom kérdései. Tudományos ülésszak, 1973

Budapest, 1976

[78] Bánkúti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata 1704. január-április

Budapest, 1975

[79] Szabó Dániel: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében 1915-1918

Budapest, 1976

[80] Zimányi Vera: Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650

Budapest, 1976

[81] Islamov, Tofik Muslim: Politikai küzdelmek Magyarországon az első világháború előtt 1906-1914

Fordító: Mayer Mária, P.
Budapest, 1976

[82] Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon

Budapest, 1977

[83] Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban 1387-1437

Budapest, 1977

[84] Jemnitz János: A háború és a gyarmati kérdés a II. Internacionálé 1907. és 1910. évi kongresszusán

Budapest, 1978

[85] Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása

Budapest, 1979

[86] Teke Zsuzsa: Velencei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a XIII-XV. században

Budapest, 1979

[87] Pintér István: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén

Budapest, 1979

[88] Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 1919-1921

Budapest, 1979

[89] Kirschner Béla: A Kommunisták Magyarországi Pártja stratégiai irányvonalának alakulása 1919-1921

Budapest, 1980

[90] Pogány Mária: Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában, 1845-1873

Budapest, 1980

[91] Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685

Budapest, 1980