Akadémiai Digitális Archívum

[32] Herman József: Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában, Akadémiai székfoglaló, 1982. december 13.

Budapest, 1985

[33] Huszár Tibor: Új kérdések, megválaszolatlan dilemmák az értelmiségkutatásban, Akadémiai székfoglaló, 1983. február 24.

Budapest, 1985

[34] Kosáry Domokos: Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében

Budapest, 1985

[35] Keresztesi Béla: Az erdészetfejlesztés fő irányai az elmúlt három évtizedben

Budapest, 1985

[36] Jobst Kázmér: Az anorganikus ionok és biológiai rendszerünk, Akadémiai székfoglaló, 1983. február 8.

Budapest, 1985

[37] Keszthelyi Lajos: Fehérjék és elektromos jelenségek, akadémiai székfoglaló, 1983. március 21.

Budapest, 1985

[38] Kisfaludy Lajos: Az elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában, akadémiai székfoglaló, 1982. október 20.

Budapest, 1985

[39] Leindler László: Ortogonális sorok szummálhatósága, akadémiai székfoglaló, 1983. április 13.

Budapest, 1985

[40] Lukács József: A mítosz ideje, Akadémiai székfoglaló, 1983. május 26.

Budapest, 1985

[41] Mészáros János: Az állatállományok fertőző betegségektől való mentesítésének lehetőségei, akadémiai székfoglaló, 1983. február 24.

Budapest, 1985

[42] Mócsy András: A római név mint társadalomtörténeti forrás, Akadémiai székfoglaló, 1983. április 6.

Budapest, 1985

[43] Petri Gábor: A sebészet biztonsága, akadémiai székfoglaló, 1983. március 25.

Budapest, 1985

[44] Sipos Aladár: Az agrár-ipari szféra vállalati kapcsolati rendszerei, Akadémiai székfoglaló, 1983. május 27.

Budapest, 1985

[45] Tariska István: A vírus encephalitisek szöveti reakciói, akadémiai székfoglaló, 1983. április 12.

Budapest, 1985

[46] Grastyán Endre: A játék neurobiológiája, Akadémiai székfoglaló, 1983. április 19.

Budapest, 1985

[47] Lempert Károly: Szerves halogénszármazékok néhány szokatlan reakciója nukleofilekkel, Akadémiai székfoglaló, 1982. december 14.

Budapest, 1985

[48] Szabó Ferenc: Atomenergia-programunk reaktorkutatási háttere, Akadémiai székfoglaló, 1983. március 22.

Budapest, 1985

[49] Szépfalusy Péter: Univerzális törvényszerűségek nemlineáris rendszerek dinamikájában, Akadémiai székfoglaló, 1983. március 30.

Budapest, 1985

[50] Simai Mihály: Az emberi tényező szerepe a világgazdaságban az 1980-as években, akadémiai székfoglaló, 1986. január 16.

Budapest, 1986

[51] Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában, akadémiai székfoglaló, 1983. március 4.

Budapest, 1986

[52] Ancsel Éva: A tudás éthoszáról, a tudás etikai feltételei akadémiai székfoglaló, 1985. december 5.

Budapest, 1986

[53] Falusné Szikra Katalin: Az első és második gazdaság közötti bér-, illetve jövedelemdiszparitás, akadémiai székfoglaló, 1985. november 27.

Budapest, 1986

[54] Láng István: A biomassza hasznosításának távlatai, akadémiai székfoglaló, 1985. december 4.

Budapest, 1986

[55] Berényi Dénes: Megint atomfizika?, Akadémiai székfoglaló, 1986. március 19.

Budapest, 1987

[56] Csikai Gyula: A gyors-neutron-adatok és a fuziós reaktorok, Akadémiai székfoglaló, 1986. január 29.

Budapest, 1987

[57] Garas Klára: Művész és megrendelő, közönség és kritika, változások a 18. század második felének művészeti életében, Akadémiai székfoglaló, 1986. január 23.

Budapest, 1987

[58] Halász Ottó: Tartószerkezetek méretezése, modell és valóság, Akadémiai székfoglaló, 1983. február 23.

Budapest, 1987

[59] Imre Samu: Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján, Akadémiai székfoglaló, 1986. április 14.

Budapest, 1987

[60] Jermy Tibor: Gondolatok a koevolucióról, Akadémiai székfoglaló, 1986. március 11.

Budapest, 1987

[61] Juhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938-1944, Akadémiai székfoglaló, 1985. november 29.

Budapest, 1987