Akadémiai Digitális Archívum

[123] Gyires Béla: A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról

Budapest, 1992

[124] Harmathy Attila: Az állam gazdasági szerepváltozásának jogi tükröződése

Budapest, 1997

[125] Karády Viktor: Felekezet, rétegződés és mobilitás: az egyenlőtlen modernizáció néhány kulcskérdése a magyar társadalomtörténetben

Budapest, 1997

[126] Kiefer Ferenc: A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai

Budapest, 1991

[127] Kosáry Domokos: Az európai kis államok fejlődési típusai

Budapest, 1990

[128] Kulcsár Kálmán: A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz

Budapest, 1984

[129] Pándi Pál: Úton Bolyai Farkas drámáihoz

Budapest, 1989

[130] Pataki Ferenc: Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban

Budapest, 1993

[131] Róna-Tas András: A honfoglalás kori magyarság

Budapest, 1993

[132] Szentes Tamás: Világgazdaság, nemzeti fejlődés és az elméletek relevanciája

Budapest, 1997

[133] Verő József: Hullámok a bolygóközi térből, vagy csak a magnetoszférából?

Budapest, 1999

[134] Vértes Attila: Pozitronkémia

Budapest, 1994

[135] Mátyás Antal: A hagyományos közgazdaságtan bírálata és kutatási körének kiszélesítése az új intézményi iskola képviselői részéről

Budapest, 1999

[136] Mészáros Ernő: A légkör összetétele és az elemek biogeokémiai körforgalma

Budapest, 1987

[136] Szelényi Iván: A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai - a menedzseri uralom elméletének újragondolása

Budapest, 1998