Akadémiai Digitális Archívum

[62] Kliburszkyné Vogl Mária: A geokémia időszerű problémái, Akadémiai székfoglaló, 1986. március 21.

Budapest, 1987

[63] Herczegh Géza: A nemzetközi jogalkotás mai lehetőségei és korlátai

Budapest, 1987

[64] Pataki Ferenc: Identitás, személyiség, társadalom, az identitáselmélet vitatott kérdései

Budapest, 1987

[65] Biró Péter: A nehézségi erőtér időbeli változásának geodéziai hatása, Akadémiai székfoglaló, 1986. február 17.

Budapest, 1988

[66] Halász Béla: Hypophysis mellső lebeny hormonok és elválasztásuk idegi szabályozása, Akadémiai székfoglaló, 1986. április 22.

Budapest, 1988

[67] Hoch Róbert: A gazdaság nyitottságáról, Akadémiai székfoglaló, 1986. április 30.

Budapest, 1987

[68] Kiss Dezső: A neutrínók detektálásának művészete, Akadémiai székfoglaló, 1986. április 16.

Budapest, 1988

[69] Nász István: Az adenovírusok pathológiai jelentősége és molekuláris szerkezete, Akadémiai székfoglaló, 1986. február 20.

Budapest, 1988

[70] Romhányi György: Topooptikai reakciók és szerepük a biológiai ultrastruktúrakutatásokban, Akadémiai székfoglaló, 1983. március 25.

Budapest, 1988

[71] Bökönyi Sándor: Környezeti és kulturális hatások késő-neolitikus kárpát-medencei és balkáni lelőhelyek csontanyagán, Akadémiai székfoglaló, 1986. január 9.

Budapest, 1988

[72] Székely György: Az idegi szerveződés néhány problémája, Akadémiai székfoglaló, 1986. január 21.

Budapest, 1988

[73] Kátai Imre: Szabályos viselkedésű aritmetikai függvények, Akadémiai székfoglaló, 1985. október 30.

Budapest, 1989

[74] Kroó Norbert: Fotonok, neutronok, szilárd testek, az anyagszerkezettől a lézerekig, Akadémiai székfoglaló, 1985. november 13.

Budapest, 1989

[75] Magyar János: Erdőgazdálkodásunk közérdekű továbbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei, Akadémiai székfoglaló, 1986. március 27.

Budapest, 1989

[76] Vida Gábor: A speciáció genetikája, Akadémiai székfoglaló, 1985. december 10.

Budapest, 1989

[77] Borzsák István: A római történeti hagyomány kialakulása, Akadémiai székfoglaló, 1988. január 28.

Budapest, 1990

[78] Finta József: A funkció társkeresései, szerződéseim Budapesttel, Akadémiai székfoglaló, 1986. február 6.

Budapest, 1990

[79] Horn Péter: A környezeti tényezők és a genotípus közötti kölcsönhatások abrakfogyasztó háziállat fajokban, akadémiai székfoglaló, 1886. március 11.

Budapest, 1990

[80] Klement Zoltán: Bakteriális patogenezis a fogékony és betegségellenálló növényben, Akadémiai székfoglaló, 1886. február 18.

Budapest, 1990

[81] Pach Zsigmond Pál: „A harmincadvám eredete”

Budapest, 1990

[82] Pásztor Emil: Új eredmények a hypophysis adenoma sebészi kezelésében és kutatásában, Akadémiai székfoglaló, 1988. január 19.

Budapest, 1990

[83] Ujfalussy József: Haláltánc, variáció, építkezés, modális transzformáció Liszt Ferenc zenéjében, Akadémiai székfoglaló, 1986 március 17.

Budapest, 1990

[84] Benedek Pál: A modul elv, Akadémiai székfoglaló, 1988. február 16

Budapest, 1991

[85] Hargittai István: Molekulageometria a kémiai változásokban, Akadémiai székfoglaló, 1987. október 20.

Budapest, 1991

[86] Szigeti József: Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája, Akadémiai székfoglaló, 1988. április 26

Budapest, 1991

[87] Teplán István: A gonadoliberinek szerepe, hatásmechanizmusa és alkalmazása a szaporodási folyamatokban, Akadémiai székfoglaló, 1987. december 15.

Budapest, 1991

[88] Csáki Csaba: Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében, Akadémiai székfoglaló, 1988. január 19.

Budapest, 1991

[89] Ádám Antal: A dunántúli elektromos vezetőképességanomália földtani és módszertani jelentősége, Akadémiai székfoglaló, 1990. szeptember 24.

Budapest, 1992

[90] Barabás Zoltán: Búzanemesítés, eredmények, problémák, perspektívák, Akadémiai székfoglaló, 1986. április 9

Budapest, 1992

[91] Burger Kálmán: Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája, új eljárás az oldatkémiában, Akadémiai székfoglaló, 1990. szeptember 18

Budapest, 1992