Akadémiai Digitális Archívum

[1] Péter László: Espersit János, 1879-1931. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez

Budapest, 1955

[2] Szádeczky-Kardoss Lajos: Miscellania. Egy 18. századi versgyűjtemény ismertetése

Budapest, 1955

[3] Forgács László: Bajza és Belinszkij

Budapest, 1955

[4] Fenyő István: Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza

Budapest, 1955

[5] Kádár Jolán: A drámaíró Csokonai

Budapest, 1956

[6] Hegedűs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. Irodalmi forrástanulmány

Budapest, 1956

[7] Komlós Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében

Budapest, 1956

[8] Fejős Imre: Vörösmarty arca

Budapest, 1956

[9] Trócsányi Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez 1831-1841

Budapest, 1957

[10] Eckhardt Sándor: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből

Budapest, 1957

[11] Gergely Pál: Arany János és az Akadémia

Budapest, 1957

[12] Baránszky-Jób László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye

Budapest, 1957

[13] Busa Margit, V.: A Thököly-kódex és kuruckori versei. Egy XVII. századi kéziratos kötet ismertetése

Budapest, 1958

[14] Waldapfel József: Gorkij és Madách

Budapest, 1958

[15] Vajda János: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz

Budapest, 1958

[16] Sükösd Mihály: Tudós Weszprémi István. Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből

Budapest, 1958

[17] Vörös Károly: Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez

Budapest, 1958

[18] Gáldi László: Szenczi Molnár Albert zsoltárverse

Budapest, 1958

[19] Mezei Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában

Budapest, 1958

[21] Rejtő István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon

Budapest, 1958

[22] Nagy Péter: Szabó Dezső indulása

Budapest, 1958

[23] Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából

Budapest, 1959

[24] Pogány Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán, 1770-1823

Budapest, 1959

[25] Mišianik, Ján: Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei

Budapest, 1959

[26] Hegedűs Nándor: Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját

Budapest, 1959

[27] Rejtő István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák

Budapest, 1959

[28] Fenyő István: Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében

Budapest, 1959

[29] Radó György: Majakovszkijról

Budapest, 1960

[30] Zimándi Pius István: Péterfy Jenő és baráti köre

Budapest, 1960

[31] Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet

Budapest, 1960