Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek - Történelem - Magyar

Kupa László - Gyurok János (szerk.): Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Konferencia-kötet

Pécs, 2004
Történelem - Magyar

Kupa László: Globalitás-lokalitás. Etnoregionális nézőpontok Közép-Európában

Pécs, 2005
Történelem - Magyar

Kupa László: Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Konferencia-kötet

Pécs, 2007
Történelem - Magyar

Kupa László: Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben

Pécs, 2011
Történelem - Magyar

Bagi Dániel - Fedeles Tamás - Kiss Gergely: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs. Fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Sudár Balázs: Pécs 1663-ban. Evlia cselebi és az első részletes városleírás

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Szakály Ferenc - Vonyó József: Pécs a hódoltság korában. Tanulmányok

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Vonyó József: Egy monolit rendszer árnyalatai. Tanulmányok Magyarország 1945 utáni történelméről

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Vonyó József: Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944. Tanulmányok, dokumentumok

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Kupa László: Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép-Európában

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Nagy Levente: Pannóniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Fedeles Tamás: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Huszár Zoltán: A Duna vonzásában. Fejezetek a Dunagőzhajózási Társaság történetéből

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Visy Zsolt: Pécs története 1. Az őskortól a püspökség megalapításáig

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Kupa László: Etnikai leporelló Közép-Európából. Kiadványsorozatok tükrében

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Bagi Dániel: Az Anjouk Krakkóban. Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Hábel János - Vörös István Károly: Pécsi levelek 1944-ből. Dokumentumok a „zsidókérdés” pécsi megoldásáról

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten 1938-1948

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Gonda Gábor: Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526)

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300-1800

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Vitári Zsolt: Volksbund és ifjúság. Dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből 1925-1944

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Pihurik Judit: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal.

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Erőss Zsolt - Gyarmati György: Kor/Társ panoráma. Tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Seewann, Gerhard - Gőzsy Zoltán: Der Bauernaufstand im Komitat Baranya 1766 - A parasztfelkelés Baranya Vármegyében 1766-ban

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Font Márta: Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódításig

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Árvai Tünde: Városanyák. Mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Kiss Gergely: Dél-Magyarországtól Itáliáig. Báncsa nembeli István (1205 k.-1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Cevins, Marie-Madeleine De: Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. -1530 k.)

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Barabás Gábor: A pápaság és Magyarország a 13. század első felében. Pápai hatás - együttműködés - érdekellentét

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Slachta Krisztina: Megfigyelt szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Vörös István Károly: „…házam imádság házának hivatik minden népek számára!”. A Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumok tükrében (1837-1950)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Hornyák Árpád: A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel. Délszláv levéltári források (1919-1941)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

B. Kádár Zsuzsanna: Szertefoszlott remények. Potoczky Mária és Magyarország, 1956

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Anderle Ádám: Spanyol mozaik. Tanulmányok a hispanista kutatások történetéből

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Slachta Krisztina - Bánkuti Gábor - Vonyó József: Sed intelligere. Tanulmányok a 65 éves Gyarmati György tiszteletére

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Tóbiás Áron: „…nőttön nő tiszta fénye.” Emlékezések, beszélgetések, dokumentumok 1956-ról

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Horváth István: A Pécsi Papnevelő Intézet uradalma. Tájhasználat és gazdálkodás (1736-1875)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Pilkhoffer Mónika - Kaposi Zoltán: A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Vukman Péter: Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen. Jugoszláv politikai emigránsok Magyarországon 1948-1980

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Hild Márta - Madarász Aladár: Az „ezüst pillanatok” nyomában. Tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Okváth Imre - Palasik Mária: Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai. Tanulmányok és forrásgyűjtemény

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Palasik Mária: Continuities-Discontinuities. Secret Services after Stalin's Death in Communist Central and Eastern Europe

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Vonyó József: Személyiség és történelem. A történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

KBART