Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek - Történelem - Világ

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten

Pécs, 2013
Történelem - Világ

Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején. Az írott források és az ikonográfia tükrében

Pécs, 2013
Történelem - Világ

Katus László: Európa története a középkorban

Pécs, 2014
Történelem - Világ

Vilmos László: Gyilkos nem távozhat szabadon? Démosthenés Aristokratés elleni beszéde avagy pillanatkép az athéni demokráciáról

Pécs, 2014
Történelem - Világ

Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk”. Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban

Pécs, 2015
Történelem - Világ

Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában

Pécs, 2016
Történelem - Világ

Gőzsy Zoltán - Dévényi Anna: Eszmetörténet

Pécs, 2017
Történelem - Világ

Bene Krisztián: A Szabad Francia Erők 1940-1943. A francia katonai együttműködés a második világháborúban

Pécs, 2017
Történelem - Világ

Dévényi Anna - Forgó András - Gőzsy Zoltán (szerk.): Az abszolutizmus kora. Fejezetek a kora újkori Európa történetéből

Pécs , 2019
Történelem - Világ

Bélyácz Katalin - Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Ókor

Pécs, 2020
Történelem - Világ

Agora Zsuzsanna: A nácizmus történeti pszichológiája

Pécs, 2020
Történelem - Világ

Katus László: Európa története a középkorban. Mmásodik, javított kiadás

Pécs, 2021
Történelem - Világ

Czeferner Dóra - Fedeles Tamás (szerk.): Dögvészkalauz. Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig

Pécs, 2021
Történelem - Világ

Hahner Péter: A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648-1815

Pécs, 2021
Történelem - Világ

KBART