Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Gombár Csaba et al.: Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Hajas Barnabás: Utcák, terek szabadsága. Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Harouel, Jean-Louis: Emberi jogok a nép ellen

Fordító: S. Király Béla
Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Herbst Árpád - Szegvári Péter (szerk.): Adósságrendezés az önkormányzatoknál

Budapest, 1996
Jog - Társadalomtudomány

Juharos Róbert: Nem egy nap alatt épült Buda vára. Tanulmánygyűjtemény a fővárosi közigazgatási reformról

Budapest, 1998
Jog - Társadalomtudomány

Karácsony András et al. (szerk.): Philosophus trium scientiarum. Tanulmányok a 70 éves Pokol Béla tiszteletére

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Koltay András: A vallások, az állam és a szólás szabadsága. Vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Máthé Áron: A zuglói nyilasok pere 1967

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Pokol Béla: Jogelmélet. Társadalomtudományi trilógia 2.

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Pokol Béla: Juristocracy. Trends and Versions

Fordító: Pokol Ágnes
Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Spalding, Matthew: Az amerikai függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei

Fordító: Csonka Judit
Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Stumpf István: Erős állam - alkotmányos korlátok

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Szathmáry Béla: A zsidó jog alapjai

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

Budapest, 2010
Jog - Társadalomtudomány

Varga Zs. András: Eszményből bálvány? A joguralom dogmatikája

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Vassné Varga Edit: Teljesítményértékelés a közigazgatásban

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Zupkó Gábor: Közigazgatási reformirányzatok az ezredfordulón

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

KBART