Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek - Szociológia

Abdesszamad, Belhadzs - Speidl Bianka: Migráció. Megtört élet, széttört társadalom

Fordító: Farkas Orsolya
Budapest, 2019
Szociológia

Albert Fruzsina - Dávid Beáta: Embert barátjáról. A barátság szociológiája

Budapest, 2007
Szociológia

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok

Budapest, 2001
Szociológia

Antal Zsolt - Gazsó Tibor (szerk.): Magyar médiahelyzet

Budapest, 2005
Szociológia

Balogh László: Rendszerváltások és diktatúrák. Politikai-hatalmi viszonyok Kelet-Közép-Európában, 1944-1984

Budapest, 2004
Szociológia

Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba

Fordító: Berényi Gábor et al.
Budapest, 2003
Szociológia

Bolkestein, Frits: Az angyal és a szörnyeteg

Budapest, 1996
Szociológia

Bukodi Erzsébet: Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon

Budapest, 2004
Szociológia

Campbell, Bradley - Manning, Jason: Az áldozatkultúra sikertörténete. Mikroagressziók, védett helyek és az új kultúrharcok

Fordító: Pető Zoltán
Budapest, 2021
Szociológia

Chesterton, G. K.: A józan ész nevében

Fordító: Görgényi Tamás
Budapest, 2019
Szociológia

Chesterton, G. K.: Mi a baj a világgal?

Fordító: Vági Barnabás
Budapest, 2021
Szociológia

Csizmadia Ervin: A politika és az értelmiség. Pártok, agytrösztök, hálózatok

Budapest, 2003
Szociológia

Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra. A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben

Budapest, 2001
Szociológia

Dalrymple, Theodore: Az előítéletek dicsérete. Az előre kialakított vélemények szükségessége

Budapest, 2010
Szociológia

Dombrádi Krisztián: Ismerős ismeretlen. Kommunikáció és társadalmi tőke

Budapest, 2011
Szociológia

Dombrádi Krisztián: Rendszer és politika. A rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről

Budapest, 2004
Szociológia

Enyedi Zsolt: A népakarat dilemmmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban

Budapest, 2009
Szociológia

Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 1.

Budapest, 2007
Szociológia

Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 2.

Budapest, 2007
Szociológia

Gyorgyovich Miklós (szerk.): Vallásosság Magyarországon

Budapest, 2020
Szociológia, Vallás

Karácsony András: Döntés és hagyomány

Budapest, 2019
Szociológia

Ketipisz, Sztavrosz: Religiosity in Hungary

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2020
Szociológia, Vallás

Kiss Balázs - Boda Zsolt: Politika az interneten

Budapest, 2005
Szociológia

Kollár Dávid - Gyorgyovich Miklós - Pillók Péter: Life conduct groups in Hungary. A multidimensional model of social structure

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2018
Szociológia

Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig

Budapest, 2006
Szociológia

Lánczi András (szerk.): Megélni, megvallani. A párbeszéd fóruma

Budapest, 2015
Szociológia

McGrath, Titania: Woke. Kalauz a társadalmi igazságossághoz

Fordító: Ketipisz Sztavrosz
Budapest, 2023
Szociológia

Pálné Kovács Ilona (szerk.): A politika új színtere a régió

Budapest, 2009
Szociológia

Péhl Gabriella: Vasfüggönyök

Budapest, 2002
Szociológia

Pillók Péter et al. (szerk.): Századvég Riport 2021. Társadalom, gazdaság és politika napjainkban

Budapest, 2022
Szociológia

Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Társadalomtudományi trilógia 1.

Budapest, 2004
Szociológia

Róbert Péter: Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében

Budapest, 2000
Szociológia

Schelsky, Helmut: A munkát mások végzik el. Az értelmiség osztályharca és papi uralma

Fordító: Rieckmann, Tadeusz
Budapest, 2022
Szociológia

Soh, Debra: A gender vége. Nemek és identitások mítoszai társadalmunkban, valamint leleplezésük

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2022
Szociológia

Spéder Zsolt - Tóth Pál Péter (szerk.): Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére

Budapest, 2000
Szociológia

Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség - itthon és Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Stefkovics Ádám - Pillók Péter (szerk.): Századvég Riport 2022.

Budapest, 2023
Szociológia

Szabó Máté: Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom

Budapest, 2004
Szociológia

Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák

Budapest, 2002
Szociológia

Szilágyi Katalin - Balázs Zoltán (szerk.): Globalizáció és kapitalizmus

Budapest, 2008
Szociológia

Szilvay Gergely: A melegházasságról. Kritika a klasszikus gondolkodás fényében

Budapest, 2016
Szociológia

Tóth Csaba - Török Gábor: Politika és kommunikáció. A magyar politikai napirend témái a 2002-es választások előtt

Budapest, 2002
Szociológia

Tóth István György: Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig

Budapest, 2005
Szociológia

Verebélyi Imre - Imre Miklós (szerk.): Jobb közigazgatás helyben járás és visszafejlődés helyett

Budapest, 2009
Szociológia

Zapf, Wolfgang: Modernizáció, jólét, átmenet. Németország a 20. század végén

Fordító: Berényi Gábor et al.
Budapest, 2002
Szociológia

KBART