Akadémiai Digitális Archívum

[1] Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája

Budapest, 1957

[2] Révész Imre: Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából

Budapest, 1957

[4] Wittman Tibor: Az „árforradalom” és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai 1566-1618

Budapest, 1957

[5] Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848/49-ben

Budapest, 1958

[6] Lackó Miklós: Adalékok a budapesti munkásság összetételéhez az 1920-as évek végén

Budapest, 1958

[7] Maksay Ferenc: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon

Budapest, 1958

[8] Windisch Éva, V.: Közlöny 1848-1849. A forradalom és szabadságharc hivatalos lapjának története

Budapest, 1958

[9] Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog

Budapest, 1958

[10] Berlász Jenő: Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században

Budapest, 1958

[11] Kondor Viktória, M.: Az 1875-ös pártfúzió

Budapest, 1959

[12] Tóth Zoltán: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790-1848

Budapest, 1959

[13] Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban

Budapest, 1960

[14] Tokody Gyula: Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európa tervei 1890-1918

Budapest, 1959

[15] Hajdu Tibor: Március huszonegyedike. Adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez

Budapest, 1959

[16] Gonda Imre: Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés

Budapest, 1960

[17] Dolmányos István: Mezőfi és a koalíció

Budapest, 1960

[18] Markó Árpád: Egy elfelejtett magyar író-katona Jakkó László huszárkapitány, 1781-1833

Budapest, 1960

[19] Mucs Sándor: A magyar néphadsereg megszervezése 1944. december 21 - 1945. május 8.

Budapest, 1960

[20] Jemnitz János: Az 1926. évi angol általános sztrájk előzményeiről

Budapest, 1961

[21] Hermann Zsuzsanna: Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalék a Habsburgok magyarországi uralmának előtörténetéhez

Budapest, 1961

[22] Gerics József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseinek keletkezésrendjének problémái

Budapest, 1961

[23] Diószegi István: Ausztria-Magyarország és Bulgária a San Stefanó-i béke után 1878-1879

Budapest, 1961

[24] Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben

Budapest, 1962

[25] Soós Katalin, G: A nyugat-magyarországi kérdés 1918-1919

Budapest, 1962

[26] Bónis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom

Budapest, 1962

[27] Szentgyörgyi Mária: Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben

Budapest, 1962

[28] Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848

Budapest, 1963

[29] Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a XVII. század második felében 1650-1715

Budapest, 1963

[30] Serfőző Lajos: A KMP tevékenysége a munkás kultúr- és sportmozgalomban 1925-1945

Budapest, 1963

[31] Irinyi Károly: A Naumann-féle „Mitteleurópa”-tervezet és a magyar politikai közvélemény

Budapest, 1963