Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[32] Gelléri Péter: A vándorló munkások

Budapest, 1977

[33] Sugárné Kádár Júlia: A tv-mese hatásának fejlődéslélektani vizsgálata

Budapest, 1977

[34] Zincsenko, V. P. -Vergilesz, N. J.: A vizuális kép kialakulása. A vizuális rendszer működésének kutatása

Fordító: Pléh Csaba - Szegál Borisz
Budapest, 1977

[35] Nagy Attila: A több könyvű oktatás hatása. Beszámoló egy gimnáziumi kísérletről

Budapest, 1978

[36] F. Várkonyi Zsuzsa: Tájékozottság és kompetencia. Óvodáskorúak személyiséglélektani vizsgálata

Budapest, 1978

[37] László János: Dráma és előadás. Kísérlet Moliére Amphitryon c. vígjátékának hatás- és befogadáspszichológiai vizsgálatára

Budapest, 1979

[38] Nagy György: Cselekvéstanulás és mozgástranszfer

Budapest, 1978

[39] Havas Péter: A természettudományos fogalmak alakulása. Vizsgálatok alsó tagozatos tanulók körében

Budapest, 1980

[40] Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyermek

Budapest, 1981

[41] Császár Gyula - Juhász Erzsébet: A gastrointestinalis rendszer két megbetegedésének (ulcus, colitis) pszichológiai vizsgálata

Budapest, 1981

[42] Dulin Jenő: A képesség- és személyiségtényezők szerepe a beválásban egy különleges munkahelyen

Budapest, 1981

[43] Lénárd Ferenc: Az absztrakció kialakítása kisiskolás korban

Budapest, 1982

[44] Vida Sándor: A védjegy pszichológiai és jogi megközelítésben

Budapest, 1985

[45] Tóth Albert: A pedagógiai vezetés stílusa

Budapest, 1985

[46] Perczel Tamás: Életstratégia, foglalkozási szerep, értékorientáció

Budapest, 1990

[47] Lányiné Engelmayer Ágnes - Marton Klára: Értelmi fogyatékosok szociális teljesítményeinek vizsgálata

Budapest, 1991

[48] Császár Gyula - Juhász Erzsébet: A pszichoszomatikus és neurotikus betegségszerveződés komplex, utánkövetéses vizsgálata

Budapest, 1992

[49] Bugán Antal: Érték és viselkedés. Az érték- és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában

Budapest, 1994

Pikó Bettina: Egészségtudatosság serdülőkorban. Középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése

Budapest, 2002

  • 1
  • 2