Kortárs Kiadó

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó ötödfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs Vers, Esszé, Próza stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.

Könyvek

Czigány Lóránt: Pajzán Toldi. A szexuális őserő eposza

Budapest, 1997

Czine Mihály: Magyar irodalom a huszadik században

Budapest, 2001

Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát! - Emma asszony (Ignotus) receptpályázata és A Hét szakácskönyve. Egy századfordulós „blog” története

Budapest, 2010

Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról

Budapest, 1998

Domokos Mátyás: Hajnali józanság. Esszék, viták, elemzések

Budapest, 1997

Ekler Andrea - Erős Kinga (szerk.): Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról

Budapest, 2001

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé” - A magyar írónők története két századforduló közt, 1795-1905

Budapest, 1996

Fábri Anna - Borbíró Fanni - Szarka Eszter: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865

Budapest, 1999

Fábri Anna - Borbíró Fanni - Szarka Eszter: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1866-1895

Budapest, 2006

Glück Frigyes - Stadler Károly: Az ínyesmesterség könyve

Budapest, 2013

Gozsdu Elek - Weisz Anna: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése, 1906-1915

Budapest, 2001

Görömbei András (szerk.): Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán

Budapest, 2003

Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Tanulmányok, kritikák

Budapest, 2000

Hafner Zoltán (szerk.): Búcsútáviratok. In memoriam Mátis Lívia

Budapest, 2007

Hevesi Lajos: Karcképek az ország városából

Budapest, 2015

Hornyik Miklós: Angol pázsit. Balkáni néprajzi kalauz

Budapest, 1996

Illyés Gyula - Domokos Mátyás (szerk.): Petőfi Sándor

Budapest, 2002

Juhász Attila: Zalán-verziók. Z. T. három évtizede

Budapest, 2004

Justh Zsigmond: Az utazás filozófiája. Útirajzok, novellák

Budapest, 2013

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? - Erőszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, imét sortüzek, a nagy per

Budapest, 1997

Kalász Márton: Atossza királynő álma. Tanulmányok, esszék, kritikák, 1966-2005

Budapest, 2006

Kalász Márton: Tizedelőcédulák

Budapest, 1999

Kánya Emilia: Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékiratai

Budapest, 1998

Kelemen Lajos - Szeredy Ádám (szerk.): „A működés több, mint a lét” - Fodor András emlékezete

Budapest, 1997

Kemenes Géfin László - Jolanta Jastrzębska: Erotika a huszadik századi magyar regényben, 1911-1947

Budapest, 1998

Kemény Katalin: A hely ismerője

Budapest, 2006

Kirkham, Victoria - Maggi, Armando (szerk.): Petrarca. Kalauz az életműhöz

Fordító: Lengyel Réka et al.
Budapest, 2018

Kodolányi Gyula: Kentaurszárnyak. Válogatott esszék, beszélgetések 1968 - 1998.

Budapest, 1999

Kovács István: A gyermekkor tündöklete. Korai önéletrajz

Budapest, 1998

Kő András - Susa Éva (szerk.): A Kálvin téri kripta titkai

Budapest, 2014

Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. Magyar évszázadok

Budapest, 2000

L. Simon László - Csillag István (szerk.): Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában

Budapest, 2007

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Mutabor

Budapest, 2017

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Üvegsziget

Budapest, 2017

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Varázscsomó

Budapest, 2017

László Alajos Árpád: László Alajos Árpád történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23 - 1956. november 4

Budapest, 2001

Lászlóffy Aladár: Gyarló és kalapács

Budapest, 2004

M. Tóth Éva: Aniráma. Animációs mozgóképtörténet

Budapest, 2010

Mohás Lívia: A váltakozó idő

Budapest, 2001

Molnár Gergely: Orgoványi napló

Budapest, 2002

Monostori Imre: Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei

Budapest, 2005

Monostori Imre: Rég múlt? - Utak és útkeresések

Budapest, 1998

Perényi, Eleanor: Több veszett el

Fordító: Vajda Tünde
Budapest, 2003

Péterfy Jenő - Wilheim András (szerk.): Péterfy Jenő zenekritikái

Fordító: Grossmann-Vendrey Zsuzsa
Budapest, 2002

Pomogáts Béla: Az írás értelme. Tanulmányok és elemzések

Budapest, 2000

Pomogáts Béla: Másik Magyarország. Tanulmányok a Nyugat íróiról

Budapest, 1997

Prágai Tamás (szerk.): „Mint gondolat jel, vízszintes a tested” - Tanulmányok József Attiláról

Budapest, 2006

Reményi József Tamás (szerk.): Barbár imák költője Sziveri János. Tanulmányok, kritikák, esszék Sziveri Jánosról

Budapest, 2000

Remethey Fülepp Dezső: A nagy szenvedély. A dohányzás története

Budapest, 2016

Sárközi Mátyás: Vérbeli várbeliek

Budapest, 2010

KBART