Kortárs Kiadó

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó ötödfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs Vers, Esszé, Próza stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.

Könyvek

Alexa Károly: Eleitől fogva. Tanulmányok, esszék

Budapest, 1996

Alexa Károly: Quodlibet

Budapest, 2004

Alexa Károly: Ugyanazon gyuradékból. Kortárs Könyv-jelző, 1998-2000

Budapest, 2000

Ambrus Lajos: Az én szőlőhegyem

Budapest, 2005

Ambrus Lajos: Lugas - Pomona Hungarica

Budapest, 2015

Ambrus Lajos: Lugas

Budapest, 2002

Ambrus Lajos: Magyar almák Amerikában. Naptár a 2018-as esztendőre

Budapest, 2017

Ambrus Lajos: Mezei szorgalom

Budapest, 2023

Ambrus Lajos: Nagy almáskönyv

Budapest-Viszák, 2022

Ambrus Lajos: Szókalauz

Budapest, 1996

Benyhe János: Dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2005

Benyhe János: Ráadás dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2011

Benyhe János: Új dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2008

Borsi-Kálmán Béla: Az aranycsapat és a kapitánya. Sorsvázlatok a magyar futballpályák világából

Budapest, 2008

Borsi-Kálmán Béla (szerk.): Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára

Budapest, 2019

Chernel István: A vadászat nemes élvezete - Válogatott vadászati írások, vadásznaplók

Budapest, 2015

Czigány Lóránt: Pajzán Toldi. A szexuális őserő eposza

Budapest, 1997

Czine Mihály: Magyar irodalom a huszadik században

Budapest, 2001

Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát! - Emma asszony (Ignotus) receptpályázata és A Hét szakácskönyve. Egy századfordulós „blog” története

Budapest, 2010

Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról

Budapest, 1998

Domokos Mátyás: Hajnali józanság. Esszék, viták, elemzések

Budapest, 1997

Ekler Andrea - Erős Kinga (szerk.): Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról

Budapest, 2001

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé” - A magyar írónők története két századforduló közt, 1795-1905

Budapest, 1996

Fábri Anna: Arany idők. Eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében

Budapest, 2022

Fábri Anna - Borbíró Fanni - Szarka Eszter: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865

Budapest, 1999

Fábri Anna - Borbíró Fanni - Szarka Eszter: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1866-1895

Budapest, 2006

Glück Frigyes - Stadler Károly: Az ínyesmesterség könyve

Budapest, 2013

Gozsdu Elek - Weisz Anna: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése, 1906-1915

Budapest, 2001

Görömbei András (szerk.): Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán

Budapest, 2003

Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Tanulmányok, kritikák

Budapest, 2000

Hafner Zoltán (szerk.): Búcsútáviratok. In memoriam Mátis Lívia

Budapest, 2007

Hevesi Lajos: Karcképek az ország városából

Budapest, 2015

Hornyik Miklós: Angol pázsit. Balkáni néprajzi kalauz

Budapest, 1996

Horváth Bence (szerk.): Az észrevevés tálentuma. Köszöntjük a nyolcvanéves Szigethy Gábort!

Budapest, 2022

Illyés Gyula - Domokos Mátyás (szerk.): Petőfi Sándor

Budapest, 2002

Juhász Attila: Zalán-verziók. Z. T. három évtizede

Budapest, 2004

Justh Zsigmond: Az utazás filozófiája. Útirajzok, novellák

Budapest, 2013

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? - Erőszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, imét sortüzek, a nagy per

Budapest, 1997

Kalász Márton: Atossza királynő álma. Tanulmányok, esszék, kritikák, 1966-2005

Budapest, 2006

Kalász Márton: Tizedelőcédulák

Budapest, 1999

Kánya Emilia: Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékiratai

Budapest, 1998

Kelemen Lajos - Szeredy Ádám (szerk.): „A működés több, mint a lét” - Fodor András emlékezete

Budapest, 1997

Kemenes Géfin László - Jolanta Jastrzębska: Erotika a huszadik századi magyar regényben, 1911-1947

Budapest, 1998

Kemény Katalin: A hely ismerője

Budapest, 2006

Kirkham, Victoria - Maggi, Armando (szerk.): Petrarca. Kalauz az életműhöz

Fordító: Lengyel Réka et al.
Budapest, 2018

Kodolányi Gyula: Kentaurszárnyak. Válogatott esszék, beszélgetések 1968 - 1998.

Budapest, 1999

Kovács István: A gyermekkor tündöklete. Korai önéletrajz

Budapest, 1998

Kő András - Susa Éva (szerk.): A Kálvin téri kripta titkai

Budapest, 2014

Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. Magyar évszázadok

Budapest, 2000

L. Simon László - Csillag István (szerk.): Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában

Budapest, 2007

KBART