Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek - Néprajz

  • 1
  • 2
Csepreghy András: Erdély épített öröksége...

Marosvásárhely, 2020
Építészet, Kultúrtörténet, Néprajz

András Erzsi Erdei - Ambrus Judit (szerk.): Kedvemre való, hogy meséljek - Emberek és kontextusok 1.

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes - Ozsváth Imola (szerk.): Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete - Emberek és kontextusok 3.

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszéken

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Barabás László: Az otthonosság gyökerei. Népismereti írások, néprajzi tanulmányok

Marosvásárhely, 2015
Néprajz

Barabás László: Forog az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

Barabás László: Ünnepeink népi színháza. Erdélyi játékos népszokások Karácsonytól Pünkösdig

Marosvásárhely, 2017
Néprajz

Barabás László - Bálint Zsigmond: Összenéztünk, értettük egymást

Marosvásárhely, 2021
Néprajz

Barabás László (szerk.): Népismeret, szolgálat, jövendő. Táborok, tanulmányutak negyedszázada (1993-2018)

Marosvásárhely, 2018
Néprajz

Berde Károly - Rancz-Gyárfás Zsuzsánna (szerk.): Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Berekméri István Andrásé - Vajda András (szerk.): Minden poklokon keresztül

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Bíró Donát: Szászrégeni kézműves mesterségek

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók - Emberek és kontextusok 4.

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Csősz Irma: Megáradt a Maros. Disznajói daloskönyv

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Gagyi József: Földosztók, önellátók, gyarapodók

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Gagyi József: Örökített székelykapu

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Hajdú Farkas-Zoltán: Székelyek és szászok

Marosvásárhely, 2001
Néprajz

Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Néhány fejezet a magyar néprajztudomány történetéből

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Hála József: Kalataszeg vázolata

Marosvásárhely, 2006
Néprajz

Hála József - Kecskeméti Tibor - Voigt Vilmos: Kőpénzek. Mondák, költemények és énekek gyűjteménye

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Kabay Lizett: A táltos színeváltozása

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Kabay Lizett: Júlia szép leány halála

Marosvásárhely, 2002
Néprajz

Kabay Lizett: Világszarvas, világtáltos

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 1.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 2.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Keszeg Vilmos: Egy Hir adás a' Késő Maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok

Marosvásárhely, 2006
Néprajz

Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Kinda István: Ellenőrzött közösségek

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Kiss Dániel - Bajkó Árpád (szerk.): Minden gyümölcse életemnek…

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Kós Károly: A Mezőség néprajza 1-2.

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Kovács Piroska: Székelykapuk Máréfalván

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék földművelése

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék vallásosságáról

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

Madar Ilona - Pusztai János: Atyha szokásvilága

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák 1.

Marosvásárhely, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák 2.

Marosvásárhely, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdőháti népmondák

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Magyar Zoltán: Hunyad megyei népmondák

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Így beszélték farkasok patakán…

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák a Bekecsalján

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák a Kis-Küküllő mentén

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Magyar Zoltán: Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Tetűbőr Belezna. Ördöngösfüzesi népmesék és egyéb történetek

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Olosz Katalin: Víz mentére elindultam. Tudománytörténeti, népismereti írások

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Olosz Katalin (szerk.) - Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok 1863-1884. 2. kiadás

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Péntek János: Népi nevek, népi hagyományok

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Péterfy László: Marosszék régi sírkövei

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

  • 1
  • 2

KBART