Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek - Történelem

Benedek Huszár Botond - Berekméri Árpád Róbert (szerk.): Holnaptól tegnapig. Benedek Benedikti-Huszár Tibor háborús naplója

Marosvásárhely, 2023
Önéletrajz, Open access, Történelem

Király Kinga Júlia: Az újrakezdés receptjei. Erdélyi zsidó történetek életről, éhségről és reménységről. Második, javított kiadás

Marosvásárhely, 2023
Szakácskönyv, Tényirodalom, Történelem, Vallás

B. Kovács András: Szétszabdalt Székelyföld. Háromszéki helytörténeti írások

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Bakó Botond - Demény Piroska - Józsa Miklós (szerk.): 150 éves a nagyenyedi tanítóképzés 1853-2003

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Barabás László (szerk.): Iskola a magasban, iskola a mélyben. 20 éves a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben

Fordító: Szabó György
Marosvásárhely, 2001
Történelem

Berekméri Árpád-Róbert: Fegyver alatt. A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tisztikara 1940-1945

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Berekméri Árpád-Róbert et al. (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 5.

Marosvásárhely, 2021
Történelem

Berekméri Árpád-Róbert et al. (szerk.): Székely századok. Emlékkötet Pál-Antal Sándor történész 80. születésnapjára

Marosvásárhely, 2019
Történelem

Bíró Donát: Adalékok Régen monográfiájához

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Bíró Donát: Szászrégen és vidéke

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában. Naplótöredék

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Demény Lajos: Székely Oklevéltár. Székely népesség-összeírások 1680-1692 - Új sorozat 8.

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai

Marosvásárhely, 2004
Történelem

Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Egyed Emese - Jancsó Elemér (szerk.): Bod Péter önéletírása - Erdélyi ritkaságok sorozat 2.

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Fodor Ferenc: A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben

Marosvásárhely, 2000
Történelem

Fodor Ferenc: Kilyénfalva

Marosvásárhely, 1995
Történelem

Fodor István - Sebestyén Mihály (szerk.): Marosvásárhelyi krónikás füzetek 1. - Erdélyi ritkaságok sorozat 9.

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Fodor István - Sebestyén Mihály (szerk.): Marosvásárhelyi krónikás füzetek 2. - Erdélyi ritkaságok sorozat 10.

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Gagyi József: Fejezetek Románia huszadik századi társadalomtörténetéhez

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Hints Elek: A középkor orvostudománya

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Jancsó Árpád - Balla Loránd: Temesvár régi ábrázolásai 16-18. század

Marosvásárhely, 2005
Történelem

Kádár Zsombor - Pál-Antal Sándor: A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Káli István: Bizony, csoda! Káli István beszélgetése gróf Bethlen Anikóval

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Kiss András: Más források - más értelmezések

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Koncz József: A Maros vásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története 1557-1895

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Kovács András - Feszt György (szerk.): Két nap Kalotaszegen

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Kovács Kiss Gyöngy: Rendtartás és kultúra. Századok, mindennapok, változások Erdélyben

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Lázok János - Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme 1944-1949 2. Dokumentumok 1945-1949

Marosvásárhely, 1998
Történelem

Lázok János (szerk.): Káli Nagy Lázár visszaemlékezései. Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821 - Erdélyi ritkaságok sorozat 4.

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Madaras Piroska: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium - Bolyai Farkas líceum története (1944-1990)

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca

Marosvásárhely, 2017
Történelem

Nám Móréh M. Emese: Nyárádszentbenedek 700 éve

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Nemes Gyula: Élet a Virgó vize mentén. Adalékok Csejd és Tófalva monográfiájához

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Nemes Gyula: Marosszentgyörgy történetéből

Marosvásárhely - Marosszentgyörgy, 2012
Történelem

Nemes Gyula: Székelykakasd 500 éves történetéből

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Nemes Gyula - Szakács Ferenc: Székes. Adalékok a falu monográfiájához

Marosvásárhely - Nagyernye - Székes, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára

Marosvásárhely, 1997
Történelem

Pál-Antal Sándor: Áldozatok - 1956. A forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Pál-Antal Sándor: Maros-széki intézmények és pecsétjeik a XVI. századtól 1867-ig

Marosvásárhely, 2004
Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely XVII-XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhley vízellátás-története

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Pál-Antal Sándor: Mesterségem címere: Bodor Péter

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Pál-Antal Sándor: Történelmi szimbólumaink. Székelyföldi pecsétek

Marosvásárhely, 2014
Történelem

Pál-Antal Sándor - Ördögh Imre - Balázs Dénes - Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu múltja és jelene

Marosvásárhely, 2005
Történelem

Pál-Antal Sándor - Pál-Antal Judit (szerk.): Székely székek a 18. században 6. Az 1700-1722. évi székelyföldi összeírások névmutatója

Marosvásárhely, 2014
Történelem

Pál-Antal Sándor - Sigmirean, Cornel - Simon Zsolt (szerk.): A történetíró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Pál-Antal Sándor - Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 3.

Marosvásárhely, 2012
Történelem

KBART