Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek - Történelem

Bakó Botond - Demény Piroska - Józsa Miklós (szerk.): 150 éves a nagyenyedi tanítóképzés 1853-2003

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai

Marosvásárhely, 2004
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 1. A Szoboszlai-csoport

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 2. Az érmihályfalvi csoport

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 3. A Dobai-csoport

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 4. A Fodor Pál-csoport

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 5. Az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Török Miklós (szerk.): 1956. Szemtanúk. Németországban élő kortársak és forradalmárok emlékeznek 50 év távlatából

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Zsigmond Károly: A Genersichek és utódaik

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Hints Elek: A középkor orvostudománya

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 2.

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Pál-Antal Sándor - Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 3.

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Pál-Antal Sándor - Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 4.

Marosvásárhely, 2016
Történelem

Berekméri Árpád-Róbert et al. (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 5.

Marosvásárhely, 2021
Történelem

Pál-Antal Sándor-Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok IV. kötet

Marosvásárhely, 2016
Történelem

Koncz József: A Maros vásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története 1557-1895

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Sebestyén Mihály: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetéből (1895-1944)

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Madaras Piroska: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium - Bolyai Farkas líceum története (1944-1990)

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára

Marosvásárhely, 1997
Történelem

Tüdős S. Kinga: A régi gernyeszegi várkastély

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor: A székelyek földje és népe

Marosvásárhely, 2013
Történelem

Pál-Antal Sándor: A székelyföld és városai

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Kádár Zsombor - Pál-Antal Sándor: A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Fodor Ferenc: A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben

Marosvásárhely, 2000
Történelem

Pál-Antal Sándor - Sigmirean, Cornel - Simon Zsolt (szerk.): A történetíró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Bíró Donát: Adalékok Régen monográfiájához

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó. Tanulmányok

Marosvásárhely, 2017
Történelem

Pál-Antal Sándor: Áldozatok - 1956. A forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás történetéből

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Szabó K. Attila (szerk.): Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai (1777-2000)

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Bánffi Dienes elárultatása. Levelek, okiratok, korabeli vallomások

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Káli István: Bizony, csoda! Káli István beszélgetése gróf Bethlen Anikóval

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Egyed Emese - Jancsó Elemér (szerk.): Bod Péter önéletírása - Erdélyi ritkaságok sorozat 2.

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Pál-Antal Sándor - Ördögh Imre - Balázs Dénes - Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu múltja és jelene

Marosvásárhely, 2005
Történelem

Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca

Marosvásárhely, 2017
Történelem

Nemes Gyula: Élet a Virgó vize mentén. Adalékok Csejd és Tófalva monográfiájához

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Lázok János - Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme 1944-1949 2. Dokumentumok 1945-1949

Marosvásárhely, 1998
Történelem

Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek – 2012

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek – 2018

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Szabó Miklós - Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849

Marosvásárhely, 1998
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 1. Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 2. Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 3. Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1600-1660

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 4. Erdélyi nemesek és főemberek végrendelete 1661-1723

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Erdélyi testamentumok 5. Kora újkori marosvásárhelyi végrendeletek 1568-1689

Marosvásárhely, 2014
Történelem

Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1.

Marosvásárhely, 2014
Történelem

Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 2.

Marosvásárhely, 2014
Történelem

KBART