Mentor

Könyvek

Haller I. József: A sárkány palotája

Marosvásárhely, 2007
Gyermekirodalom

Hajdú Iringó: Süni Samu ajándéka

Marosvásárhely, 2008
Gyermekirodalom

T. Karácsony Emmy: Gyermekkorom igaz meséi

Marosvásárhely, 2008
Gyermekirodalom

Wass Albert: A törpék és az óriás

Marosvásárhely, 2009
Gyermekirodalom

Kopacz Mária: Borika és a padlás manója

Marosvásárhely, 2010
Gyermekirodalom

Wass Albert: Bonifác, a húsvéti nyuszi

Marosvásárhely, 2011
Gyermekirodalom

Wass Albert: A fogfájós róka

Marosvásárhely, 2012
Gyermekirodalom

Király Kinga Júlia: A szerencse fia. Mesejátékok

Marosvásárhely, 2013
Gyermekirodalom

Hunyadi András: Erővel is, ésszel is Zselyki és Décsei magyar népmesék

Marosvásárhely, 2014
Gyermekirodalom

Vári Attila: Erdélyi legendák

Marosvásárhely, 2014
Gyermekirodalom

Páskándi Géza: Tündérek szakácskönyve

Marosvásárhely, 2006
Gyermekirodalom

Áprily Lajos: Fegyvertelen vadász dala. Igazmesék és versek állatokról

Marosvásárhely, 2007
Gyermekirodalom

Kovács Levente: A Marosvásárhelyi Székely Színház története (1946-1962)

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán (szerk.): Szó, eszme, látvány (1920-2000)

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Székely Dénes: Táncol a székely

Marosvásárhely, 2005
Művészet, Művészettörténet

Bónis Johanna: A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpalota megmentett épülettartozékai

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Székely Mendel Melinda: Magyar színjátszás Amerikában

Marosvásárhely, 2013
Művészet, Művészettörténet

Papp Éva: A művészi beszéd útja a közbeszédtől a versmondásig

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Bányai Réka (szerk.): Könyves műveltség Erdélyben

Marosvásárhely, 2006
Művészet, Művészettörténet

Deé Nagy Anikó - Sebestyén-Spielmann Mihály - Vakarcs Szilárd (szerk.): Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Füsy Gyula - Lászlóffy Aladár: Torda és környéke régi képeslapokon

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Ari-Nagy Barbara - Bálint Ildikó - Király Kinga Júlia: Színtérkép. Tanulmányok a színházról

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Deé Nagy Anikó: Laus libri. Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16. századi kiadványaiban

Marosvásárhely - Csíkszereda, 2011
Művészet, Művészettörténet

Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Marx József

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Kedei Zoltán: Beszélő ecset

Marosvásárhely, 2009
Művészet, Művészettörténet

Kovács Levente: Madách & Harag Marosvásárhelyen

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Takács Gábor: Ex Libris

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Néhány fejezet a magyar néprajztudomány történetéből

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Olosz Katalin: Víz mentére elindultam. Tudománytörténeti, népismereti írások

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Szabó Á. Töhötöm: Kooperáló közösségek Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek…

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Barabás László: Forog az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek - Emberek és kontextusok 1.

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete - Emberek és kontextusok 3.

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszéken

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Bíró Donát: Szászrégeni kézműves mesterségek

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Csősz Irma: Megáradt a maros. Disznajói daloskönyv. Csősz Irma gyűjtése

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Berde Károly: Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Kós Károly: A mezőség néprajza 1-2.

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Gagyi József: Földosztók, önellátók, gyarapodók

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Gagyi József: Örökített székelykapu

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Hajdú Farkas-Zoltán: Székelyek és szászok

Marosvásárhely, 2001
Néprajz

Hála József - Kecskeméti Tibor - Voigt Vilmos: Kőpénzek. Mondák, költemények és énekek gyűjteménye

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Kabay Lizett: Júlia szép leány halála

Marosvásárhely, 2002
Néprajz

Kabay Lizett: Világszarvas, világtáltos

Marosvásárhely, 2008
Néprajz