Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek - Tudomány

Ambrus Zoltán: Életstílus és kommunikáció. Alfred Adler individuálpszichológiája a XXI. század perspektívájában

Marosvásárhely, 2011
Tudomány

Balás Árpád: Zsebre szabott Marosvásárhely

Marosvásárhely, 2016
Tudomány

Bérczes Judit: Sok szálból erős kötelék

Marosvásárhely, 2015
Tudomány

Béres András: Bevezetés a színházesztétikába 1. Értékek és kategóriák

Marosvásárhely, 2000
Tudomány

Berszán Lídia: Fogyatékosság és családvilágok. A sérült gyermeket nevelő családok életminősége és speciális problémái

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Borsos Szabolcs: A létalkotó személy

Marosvásárhely, 1997
Tudomány

Caloi Teréz: Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére

Marosvásárhely, 1999
Tudomány

Csávossy György: Borászat

Marosvásárhely, 2006
Tudomány

Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély. Hagyományok, hungarikumok az erdélyi borkultúrában

Marosvásárhely, 2012
Tudomány

Csegzi Sándor - Jung János - Kiss Elemér - Pál-Antal Sándor (szerk.): A tér úttörője. Bolyai János emlékév

Marosvásárhely, 2002
Tudomány

Csiszár Anna Adrienn: Szemészet

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Dienes Sándor: Munkaorvostan. Foglalkozás, egészség, kórtünetek

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Fodor Ferenc: Üzenet a látóknak

Marosvásárhely, 1996
Tudomány

Gagyi József - Pletl Rita - Ungvári Zrínyi Ildikó - Ungvári Zrínyi Imre - Varga Attila: A társadalmi változások kommunikációs univerzuma

Marosvásárhely, 2009
Tudomány

Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció

Marosvásárhely, 2007
Tudomány

Höhn Mária: A Kelemen-havasok növényzetéről

Marosvásárhely, 1998
Tudomány

Jakab Sámuel: Életünk forrása, a termőföld. Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő írások

Marosvásárhely, 2009
Tudomány

Jakab Sámuel: Termőföldünk az őstelevény. Talajismertető

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Jung János - Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia

Marosvásárhely, 1998
Tudomány

Kászoni Zoltán: Hal és horgászat Erdélyben

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Kászoni Zoltán: Vad és vadászat Erdélyben

Marosvásárhely, 2005
Tudomány

Kuti Márta (szerk.): Erdélyi lexikon - 1928

Marosvásárhely, 2002
Tudomány

Lázár Ferenc - Berecz Edgár: Egy kis borkultúra - Borivóknak való

Marosvásárhely, 2007
Tudomány

Major Andrea - Major Levente: Síkmértan

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Major Levente: Aritmetika és algebra feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V-VIII. osztályos tanulói részére

Marosvásárhely, 1997
Tudomány

Makkai Gergely: Az Erdélyi-mezőség tájökológiája

Marosvásárhely, 2003
Tudomány

Makkai Gergely: Környezetünk védelmében a Marosvásárhelyi Rádióval

Marosvásárhely, 2010
Tudomány

Makkai Gergely: Ökológiai gazdálkodás

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Makkai Gergely: Vidékfejlesztés

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Málnássy László - Málnási András: Kis gombáskönyv

Marosvásárhely, 2003
Tudomány

Márton Dénes: Mezőbánd éghajlati monográfiája

Marosvásárhely, 2006
Tudomány

Máthé Lehel: Általános gyógyszertan

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Mitu, Sorin: Az én Erdélyem. Történetek, mentalitások, identitások

Fordító: Sebestyén Mihály
Marosvásárhely, 2017
Tudomány

Nagy Levente: Szülészet. Egyetemi órajegyzet

Marosvásárhely, 2000
Tudomány

Oláh Anna - Vofkori József: Apa és fiú küzdelme a kórokkal

Marosvásárhely, 2005
Tudomány

Pap Zoltán: Csecsemő- és gyermekgondozás. Hasznos tudnivalók szülőknek

Marosvásárhely, 1998
Tudomány

Pokorny László: Gyógyító füvek, fák

Marosvásárhely, 2000
Tudomány

Pokorny László: Mérgező növények kézikönyve

Marosvásárhely, 2003
Tudomány

Rákosfalvy Zoltán: 40 év fizioterápia körítve

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Rigán Lóránd: Jegyzetek Jaspers filozófiájához

Marosvásárhely, 2005
Tudomány

Spielmann Mihály (szerk.): A gyógyítás múltjából. Spielmann József emlékkönyv

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Sragner Márta (szerk.): A 100 éve született Bendefy László élete és művei

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Tóth Sándor: Asztrológia Neked

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Tőkés Béla: Fizikai kémia gyógyszerészeknek, orvosoknak és biológusoknak 1.

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Tőkés Béla: Fizikai kémia gyógyszerészeknek, orvosoknak és biológusoknak 2.

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Ungvári Zrínyi Ildikó: A látott lét dramaturgiája

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Ungvári Zrínyi Imre: Dialógus, Interpretáció, Interakció

Marosvásárhely, 2005
Tudomány

Veress Károly: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások 2.

Marosvásárhely, 2006
Tudomány

Veress Károly: Az értelem értelméről. Hermeneutikai vizsgálódások 1.

Marosvásárhely, 2003
Tudomány

KBART