Akadémiai Digitális Archívum

[1] Csákvári Béla (szerk.): A modern szervetlen kémia eredményei

Budapest, 1970

[2] Csákvári Béla (szerk.): A gravimetria mint a kémiai analizis alapja

Budapest, 1970

[3] Medzihradszky Kálmán - Markó László - Speier Gábor: A természetes peptidek szintézisének legújabb eredményei

Budapest, 1970

[4] Földiák Gábor et al.: Szénhidrogén rendszerek radiolízise

Budapest, 1971

[5] Wolfram Ervin: Kontakt nedvesedés

Budapest, 1971

[6] Szabó Zoltán - Márta Ferenc: Inhibiciós jelenség gázreakciókban

Budapest, 1971

[7] Varsányi György et al.: Adszorbeált molekulák infravörös spektruma

Budapest, 1971

[8] Szekér Gyula: A kémia eredményei az iparfejlesztésben

Budapest, 1972

[9] Beck Mihály: Újabb eredmények a komplex egyensúlyok vizsgálatában

Budapest, 1972

[10] Csányi László: A kémiai indukció vizsgálatának újabb eredményei

Budapest, 1972

[11] Holló János - László Elemér: A keményítő bioszintézisének és enzimes degradációjának kémiai folyamatai

Budapest, 1972

[12] Csákvári Béla (szerk.): A forrógyök-hipotézis

Budapest, 1973

[13] Pungor Ernő - Tóth Klára - Fehér Zsófia: Indikátorelektród mint a kémiai ipari automatizálás egyik alapja

Budapest, 1973

[14] Csákvári Béla (szerk.): A peroxivegyületének kémiájának újabb eredményei

Budapest, 1973

[15] Almásy Gedeon et al.: Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulációja

Budapest, 1973

[16] Csákvári Béla (szerk.): Komponensátadással kapcsolatos néhány vegyipari műveletről

Budapest, 1973

[17] Csákvári Béla (szerk.): Citosztatikus hatású vegyületek kémiája

Budapest, 1974

[18] Csákvári Béla (szerk.): Elegyadszorpció folyadék/szilárd és folyadék/gőz határfelületen

Budapest, 1974

[19] Tétényi Pál - Guezi László - Paál Zoltán - Babernics Lajos: Fémekkel katalizált heterogén szénhidrogén-reakciók

Budapest, 1974

[20] Földiák Gábor et al.: Szénhidrogének sugárhatás-kémiai reakcióinak összefüggése molekulaszerkezetükkel

Budapest, 1974

[22] Csákvári Béla (szerk.): A diazovegyületek és alkalmazásuk a fotó- és híradástechnikai iparban

Budapest, 1974

[23] Hargittai Magdolna - Hargittai István: Koordinációs vegyületek gózfázisú molekulageometriája

Budapest, 1974

[24] Csákvári Béla (szerk.): Olefinek katalitikus kettőskötés-izomerizációjának mechanizmusa

Budapest, 1974

[25] Szekér Gyula: Az alumínium jelentősége a műszaki fejlesztésben

Budapest, 1975

[26] Szarvas Pál - Győri Béla - Emri József: A bórkémia újabb haladásáról

Budapest, 1975

[27] Kovács Kálmán - Halmos Miklós: Újabb eredmények a szteroidok kémiájában

Budapest, 1975

[28] Vértes Attila: Oldatszerkezeti vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával

Budapest, 1975

[29] Csákvári Béla (szerk.): Indukciós reakciók a kémiai analízisben

Budapest, 1976

[30] Csákvári Béla: Szervetlen vegyületek molekulageometriája. a vegyértékelektronpár taszítási elmélet alapján

Budapest, 1976

[31] Csákvári Béla (szerk.): A hidrogénkötés

Budapest, 1976