Akadémiai Digitális Archívum

[1] Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja

Budapest, 1966

[2] Józsa Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia

Budapest, 1966

[3] Kakuk Zsuzsa: Kossuth kéziratai a török nyelvről

Budapest, 1967

[4] Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Budapest, 1983

[5] Galla Endre: Világjáró magyar irodalom. A magyar irodalom Kínában

Budapest, 1968

[6] Lőrincz László: A mongol népköltészet

Budapest, 1969

[7] Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban

Budapest, 1969

[8] Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig

Budapest, 1969

[9] Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon

Budapest, 1970

[10] Fodor Sándor: Arab legendák a piramisokról

Budapest, 1971

[11] Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten

Budapest, 1971

[12] Kőhalmi Katalin: A steppék nomádja lóháton, fegyverben

Budapest, 1972

[13] Vekerdi József: A cigány népmese

Budapest, 1974

[14] Lőrincz László: Mongol mitológia

Budapest, 1975

[15] Horváth Vera: Görög istenek Indiában. Gandhára művészete

Budapest, 1977

[16] Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain

Budapest, 1979

[17] Tardy Lajos: A tatárországi rabszolgakereskedelem és a magyarok a XIII-XV. században

Budapest, 1980

[18] Tőkei Ferenc (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok. Tanulmányok

Budapest, 1983

[19] Gáthy Vera: Államigazgatás a gyarmati és a független Indiában

Budapest, 1985

[20] Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 1848-ig

Budapest, 1988

[21] Molnár Ádám: Időjárás-varázslás Belső-Ázsiában

Budapest, 1993

[22] Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban

Budapest, 1994

[24] Calloc'h, Bernard Le: Új adatok Kőrösi Csoma Sándorról

Budapest, 1998

[26] Vámos Péter: Magyar jezsuiták Kínában

Budapest, 2004

[27] Birtalan Ágnes (szerk.): Mongol népi játékok és versenyek

Budapest, 2006

[28] Dallos Edina: Természetfölötti szereplők a tatár varázsmesékben. A sárkány, a boszorkány és a táltos ló

Budapest, 2009