Akadémiai Digitális Archívum

[5] Csöndes Mária: Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon

Budapest, 1971

[6] Rózsa György: Tudományos tájékoztatás és társadalom

Budapest, 1972

[7] Vas-Zoltán Péter: A brain drain. Az agyak elrablása

Budapest, 1973

[8] Paczolay Gyula: Tudományok és rendszerek. Tudományterületek közös törvényszerűségei

Budapest, 1973

Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán, 1830-1940

Budapest, 1965

Szakasits D. György: A tudományos kutatás szerepe a gazdasági fejlődésben

Budapest, 1965

Klár János: A kutatásszervezés gazdasági kérdései

Budapest, 1967

Bóna Ervin et al.: A tudomány néhány elméleti kérdése

Budapest, 1970

Kunszt György: A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítása. Általános elmélet és építéstudományi alkalmazások

Budapest, 1975

Mészáros Sándor: A tudományos kutatás elmélete és módszertana az általános kémiai technológiában

Budapest, 1975

Magyari Beck István: Kísérlet a tudományos alkotás produktumának interdiszciplináris meghatározására

Budapest, 1976

Schmidt Ádám - Fodor Judit - Haraszthy Ágnes (szerk.): Jövőkutatási fogalomtár

Budapest, 1976

Nyilas József: A nemzetközi tudományos-technikai együttműködés hatékonyságának közgazdasági problémái

Budapest, 1977

Benedek Pál: Örökzöld témák. A kutatás irányítása, tervezése és szervezése

Budapest, 1979

Erdélyi Judit: A fiatal kutatási asszisztencia az akadémiai kutatóhálózatban

Budapest, 1979

Bogárdi János: Kutatási jelentések a vízgazdálkodásban. A kutatástervezés és -szervezés főbb kérdései

Budapest, 1980

Kecső István: A kutatási folyamat az ismeretlentől a hasznosításig

Budapest, 1980

Farkas János: A modern tudomány szerkezete

Budapest, 1981

Farkas János: A tudomány erőforrásai Tanulmányok a regionális kutatásszervezés és a gazdasági tervezés összefüggéseiről

Budapest, 1981

Magyari Beck István: Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok

Budapest, 1982

Vas-Zoltán Péter (szerk.): Tudomány- és műszaki politika a fejlett és közepesen fejlett országokban

Budapest, 1982

Hársing László: Tudományos kutatás és erkölcs

Budapest, 1983

Susánszky János: Tanulmányok a szervezésről és a vezetésről

Budapest, 1985

Szilágyi László: A tudomány árukategóriái és gazdasági hatékonysága

Budapest, 1986

Vas-Zoltán Péter (szerk.): Tudomány- és műszaki politika Magyarországon Kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés 1.

Budapest, 1986

Vas-Zoltán Péter (szerk.): Tudomány- és műszaki politika Magyarországon Kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés 2.

Budapest, 1986

N. Szabó József: A koaliciós pártok felsőoktatási és tudománypolitikája, 1944 ősze - 1946 ősze

Budapest, 1991