Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek

Laczlavik György: Kettős pecsét alatt. Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó (1483-1549)

Pécs, 2014
Életrajz

Gonda Gábor: Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Vilmos László: Gyilkos nem távozhat szabadon? Démosthenés Aristokratés elleni beszéde avagy pillanatkép az athéni demokráciáról

Pécs, 2014
Történelem - Világ

Gazdag László - P.Müller Péter: Fenn és lenn. Tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára

Pécs, 2014
Irodalomtörténet

Nyerges András: Makó szomszédja Jeruzsálem. Történelem, politika, sajtó, irodalom 1993-2013

Pécs, 2014
Esszé

P. Müller Péter: Hiány, csonkít(ás), (ki)húzás, (el)hallgatás a drámában és a színpadon

Pécs, 2014
Színháztudomány

Kelecsényi László: Klasszikus, kultikus, korfestő. Magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig

Pécs, 2014
Filmművészet

Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi” - Klebelsberg Kuno (1875-1932)

Pécs, 2014
Életrajz

Péterfi Bence: Egy székely két élete. Kövendi Székely Jakab pályafutása

Pécs, 2014
Életrajz

Rauch Tibor - Varga Máté - Hoffmann Gyula: Fejlődésbiológia II. Epigenetika és fejlődési mintázatképzés

Pécs, 2014
Biológia

Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Épületplasztikák, emlékművek, emléktáblák

Pécs, 2014
Művészet

Bloomwealth, Emma: Amerikai álom nem luxuskivitelben. Kivándorló nők és anyák a 21. században

Fordító: Cserna György
Pécs, 2014
Társadalomtudomány

Martin, John D. - Ferris, Frank D.: Csak hull a könnyem. A gyász és feldolgozása

Fordító: Baumann Zoltán
Pécs, 2014
Pszichológia

Hajdúné László Zita: Az atlétika mozgásanyagának oktatása kisiskoláskorban. Szakmódszertani kézikönyv 6-10 éves gyermekek képzéséhez

Pécs, 2014
Pedagógia

Bertók Rózsa - Bécsi Zsófia: Kirekesztés, idegenség, másság

Pécs, 2014
Etika

Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526)

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300-1800

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

P. Müller Péter: A szín/tér meghódítása. Színházi tanulmányok

Pécs, 2015
Színháztudomány

Balassa Zsófia - Görcsi Péter - Pandur Petra - P. Müller Péter - Rosner Krisztina: Rendezett tér. Be-, át-, szét-, megrendezett terek a színházban és a drámában

Pécs, 2015
Színháztudomány

Vitári Zsolt: Volksbund és ifjúság. Dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből 1925-1944

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Pihurik Judit: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Kasza Péter: Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe

Pécs, 2015
Életrajz

Aknai Tamás - Jóry Judit: Kikérdezés

Pécs, 2015
Művészettörténet

Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal.

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Erőss Zsolt - Gyarmati György: Kor/Társ panoráma. Tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk”. Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban

Pécs, 2015
Történelem - Világ

Seewann, Gerhard - Gőzsy Zoltán: Der Bauernaufstand im Komitat Baranya 1766 - A parasztfelkelés Baranya Vármegyében 1766-ban

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Font Márta: Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódításig

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Nagy Imre: A második kapu. Bertók László kései költészete

Pécs, 2015
Irodalomtörténet

Szondi Imre: Vizuális nyelv - képi információ. Segédkönyv az operatőri munka gyakorlatához

Pécs, 2015
Filmművészet

Árvai Tünde: Városanyák. Mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Tóth Imre: Egy polgári arisztokrata. Kánya Kálmán (1969-1945)

Pécs, 2015
Életrajz

Kiss Gergely: Dél-Magyarországtól Itáliáig. Báncsa nembeli István (1205 k.-1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Nagy Imre: A Lumiere-örökség. Filmek az ezredfordulón 1990-2006

Pécs, 2015
Filmművészet

Cevins, Marie-Madeleine De: Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. -1530 k.)

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Barabás Gábor: A pápaság és Magyarország a 13. század első felében. Pápai hatás - együttműködés - érdekellentét

Pécs, 2015
Történelem - Magyar

Nyerges András: Színünk és viszályunk. Írások magyar írókról

Pécs, 2016
Irodalomtörténet

Slachta Krisztina: Megfigyelt szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Vörös István Károly: „…házam imádság házának hivatik minden népek számára!”. A Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumok tükrében (1837-1950)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában

Pécs, 2016
Történelem - Világ

Seress Ákos: A Veszedelem színházai. Az amerikai dráma a hidegháború alatt

Pécs, 2016
Színháztudomány

P. Müller Péter: Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok

Pécs, 2016
Irodalomtörténet

Véber János: Két korszak határán. Váradi Péter pályaképe

Pécs, 2016
Életrajz

Rosner Krisztina - Pandur Petra: Hamlet felnevet. Írások a hatvan éves P. Müller Péter tiszteletére

Pécs, 2016
Irodalomtörténet

Hornyák Árpád: A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel. Délszláv levéltári források (1919-1941)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Varga Szabolcs: Leónidasz a végvidéken. Zrínyi Miklós (1508-1566)

Pécs, 2016
Életrajz

Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

B. Kádár Zsuzsanna: Szertefoszlott remények. Potoczky Mária és Magyarország, 1956

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Görcsi Péter - P. Müller Péter - Pandur Petra - Rosner Krisztina: A színpadon túl. Az alkalmazott színház és környéke

Pécs, 2016
Színháztudomány

Anderle Ádám: Spanyol mozaik. Tanulmányok a hispanista kutatások történetéből

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

KBART