Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Gagyi József: Földosztók, önellátók, gyarapodók

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Gagyi József: Örökített székelykapu

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Hajdú Farkas-Zoltán: Székelyek és szászok

Marosvásárhely, 2001
Néprajz

Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Néhány fejezet a magyar néprajztudomány történetéből

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Hála József: Kalataszeg vázolata

Marosvásárhely, 2006
Néprajz

Hála József - Kecskeméti Tibor - Voigt Vilmos: Kőpénzek. Mondák, költemények és énekek gyűjteménye

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Kabay Lizett: A táltos színeváltozása

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Kabay Lizett: Júlia szép leány halála

Marosvásárhely, 2002
Néprajz

Kabay Lizett: Világszarvas, világtáltos

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 1.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 2.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Keszeg Vilmos: Egy Hir adás a' Késő Maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok

Marosvásárhely, 2006
Néprajz

Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Kinda István: Ellenőrzött közösségek

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Kiss Dániel - Bajkó Árpád (szerk.): Minden gyümölcse életemnek…

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Kós Károly: A Mezőség néprajza 1-2.

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Kovács Piroska: Székelykapuk Máréfalván

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék földművelése

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék vallásosságáról

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

Madar Ilona - Pusztai János: Atyha szokásvilága

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák 1.

Marosvásárhely, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák 2.

Marosvásárhely, 2011
Néprajz

Magyar Zoltán: Erdőháti népmondák

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Magyar Zoltán: Hunyad megyei népmondák

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Így beszélték farkasok patakán…

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák a Bekecsalján

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Magyar Zoltán: Népmondák a Kis-Küküllő mentén

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Magyar Zoltán: Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Magyar Zoltán: Tetűbőr Belezna. Ördöngösfüzesi népmesék és egyéb történetek

Marosvásárhely, 2007
Néprajz

Olosz Katalin: Víz mentére elindultam. Tudománytörténeti, népismereti írások

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Olosz Katalin (szerk.) - Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok 1863-1884. 2. kiadás

Marosvásárhely, 2014
Néprajz

Péntek János: Népi nevek, népi hagyományok

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Péterfy László: Marosszék régi sírkövei

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Szabó Á. Töhötöm: Kooperáló közösségek Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Szikszai Mária: Szövegek, képek, kultúrák

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Szikszai Mária: Történetek története

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Téglás István: Dél-erdélyi hímes tojások

Marosvásárhely, 2006
Néprajz

Tófalvi Zoltán: A sóvidéki népi fazekasság

Marosvásárhely, 1996
Néprajz

Tötszegi Tekla: A Mérai viselet változása a 20. században. A mérai magyar női viselet és kontextusai

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Zakariás Erzsébet: Asszonyélet erdővidéken

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Magyar Zoltán: Zöldmezőország - Lakatos Károly történetei. Pálpataki népi elbeszélések

Marosvásárhely, 2022
Néprajz, Open access

Barabás Olga: Hozzátartozik a történethez. Életinterjú. Beszélgetések Sebestyén (Spielmann) Mihállyal

Marosvásárhely, 2023
Önéletrajz

Benedek Huszár Botond - Berekméri Árpád Róbert (szerk.): Holnaptól tegnapig. Benedek Benedikti-Huszár Tibor háborús naplója

Marosvásárhely, 2023
Önéletrajz, Open access, Történelem

Dobai Erzsébet: Besúgóm a násznagyom. Börtönös gyermekkorom emlékei - Emberek, Életek

Marosvásárhely, 2022
Önéletrajz

Román Elemér: Egy kőszedő meséi

Marosvásárhely, 2021
Önéletrajz

Antalka Ágota: Modern társadalmunk népbetegsége a kiégés

Marosvásárhely, 2020
Pszichológia

Antalka Ágota: Párkapcsolati konfliktuskezelés

Marosvásárhely, 2021
Pszichológia

Márványi Péter - Bánhidi Emese: Párhuzamos évszázad

Marosvásárhely, 2019
Publicisztika

Józsa Levente: Trei decenii de kendo

Marosvásárhely, 2020
Sporttörténet

KBART