Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek

Spalding, Matthew: Az amerikai függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei

Fordító: Csonka Judit
Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések

Budapest, 2002
Társadalomtudomány

Spéder Zsolt - Tóth Pál Péter (szerk.): Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére

Budapest, 2000
Szociológia

Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség - itthon és Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Speidl Bianka: A migráció mint kockázat. Kihívások és ellenálló képesség

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Stefkovics Ádám - Pillók Péter (szerk.): Századvég Riport 2022.

Budapest, 2023
Szociológia

Stephen, James Fitzjames: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség

Fordító: Pető Zoltán
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Stone, Deborah: Méltányosság

Fordító: Süveges Anikó
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Stumpf István: Az Országház kapujában

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Stumpf István: Erős állam - alkotmányos korlátok

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Stumpf István (szerk.): Jó kormányzás és az állam 2008. A Századvég Alapítvány Politikai Barométere az ország állapotáról

Budapest, 2008
Politika - Politológia

Stumpf István (szerk.): Két választás között

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Swift Jonatán - Karinthy Frigyes: Gulliver történetei

Budapest, 2020
Irodalom

Szabó Máté: Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom

Budapest, 2004
Szociológia

Szalai Erzsébet: Szereppróba. Válogatott tanulmányok, publicisztikai írások és interjúk (1982-1993)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Szalay-Bobrovniczky Vince: Csatatér Bécs. Nagyköveti éveim Ausztriában

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák

Budapest, 2002
Szociológia

Szathmáry Béla: A zsidó jog alapjai

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Szathmáry Béla: Magyar egyházjog

Budapest, 2004
Dogmatika

Szenti Tibor: Parasztvallomások. Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről

Budapest, 2008
Néprajz

Szilágyi Katalin - Balázs Zoltán (szerk.): Globalizáció és kapitalizmus

Budapest, 2008
Szociológia

Szilvay Gergely: A melegházasságról. Kritika a klasszikus gondolkodás fényében

Budapest, 2016
Szociológia

Takasi, Inogucsi: Japán politika

Fordító: Galántai Dávid - Béres Endre
Budapest, 2007
Politika - Politológia

Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Tóth Csaba - Török Gábor: Politika és kommunikáció. A magyar politikai napirend témái a 2002-es választások előtt

Budapest, 2002
Szociológia

Tóth István György: Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig

Budapest, 2005
Szociológia

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

Budapest, 2010
Jog - Társadalomtudomány

Tőkéczki László: A múltból örökölt ország

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Török Bálint - Esterházy-Malfatti Alice (szerk.): Esterházy János emlékkönyv

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Trócsányi László: Párizsi Napló avagy ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt… 2010. július-2014. június

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Ugrin Emese - Varga Csaba: Új demokrácia- és államelmélet

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Ványi Éva: Jelentés a kormányról. Kormányzati karrierút Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig

Budapest, 2015
Politika - Politológia

Varga Zs. András: Eszményből bálvány? A joguralom dogmatikája

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Vassné Varga Edit: Teljesítményértékelés a közigazgatásban

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Verebélyi Imre - Imre Miklós (szerk.): Jobb közigazgatás helyben járás és visszafejlődés helyett

Budapest, 2009
Szociológia

Veszelszki Ágnes: Borkommunikáció. Aszútól a zenitig

Budapest, 2018
Kertészet / Szőlészet

Vigh Károly (szerk.): Ismeretlen fejezetek Teleki Pál életéből

Budapest, 2001
Életrajz

Weatherford, Jack McIver: Törzsek a "dombon". Az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság

Fordító: Bódis Krisztina
Budapest, 2005
Politika - Politológia

Zapf, Wolfgang: Modernizáció, jólét, átmenet. Németország a 20. század végén

Fordító: Berényi Gábor et al.
Budapest, 2002
Szociológia

Zupkó Gábor: Közigazgatási reformirányzatok az ezredfordulón

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

KBART