Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek

Dalrymple, Theodore: Az előítéletek dicsérete. Az előre kialakított vélemények szükségessége

Budapest, 2010
Szociológia

Deáky Zita: Jó kis fiúk és leánykák. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon

Budapest, 2011
Néprajz

Deáky Zita - Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI-XX. század)

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány. A magyar filozófia fő árama a XX. században

Budapest, 2011
Filozófia

Dessewffy Anna - Várday György: A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása

Budapest, 2001
Jogtudomány

Dombrádi Krisztián: Ismerős ismeretlen. Kommunikáció és társadalmi tőke

Budapest, 2011
Szociológia

Dombrádi Krisztián: Rendszer és politika. A rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről

Budapest, 2004
Szociológia

Dúró József: Ellenzők, kritikusok, kétkedők. A pártalapú euroszkepticizmus arcai

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX-XX. század)

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Egedy Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban. John Adamstől Russell Kirkig

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Elekes Zsuzsanna - Spéder Zsolt (szerk.): Törések és kötések a magyar társadalomban

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Eliot, T. S.: Egy keresztény társadalom eszméje és A hagyomány és az egyéni tehetség

Fordító: Katona László
Budapest, 2021
Irodalom

Enyedi Zsolt: A népakarat dilemmmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban

Budapest, 2009
Szociológia

Erdős Csaba et al. (szerk.): Gubernatio, Constitutio, Communitas. Ünnepi írások a 65 éves Stumpf István tiszteletére

Budapest, 2022
Irodalom

Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 1.

Budapest, 2007
Szociológia

Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 2.

Budapest, 2007
Szociológia

Fertő Imre: Agri-Food Trade between Hungary and the EU

Budapest, 2004
Növénytermesztés

Fertő Imre - Éder Tamás (szerk.): Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Fricz Tamás: Egy következmények nélküli ország

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Fricz Tamás: Pártrendszerek. Nyugat-Európa, Közép-Európa, Magyarország

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Fukuyama, Francis: Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században

Fordító: Kitta Gergely
Budapest, 2005
Politika - Politológia

Fukuyama, Francis: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és a neokonzervatív örökség

Fordító: Tomori Gábor
Budapest, 2006
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor: GFG blog

Budapest, 2014
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor: Kormányzás/tudás

Budapest, 2008
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor: Politikaelméleti paradigmák

Budapest, 2010
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor - Kern Tamás: A rendszerváltás válsága. The crisis of the regime change

Budapest, 2009
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor - Lánczi András (szerk.): A dolgok természete

Budapest, 2009
Politikatudomány

G. Fodor Gábor - Schlett István: Lú-e vagy szobor? Tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról

Budapest, 2006
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor - Stumpf István (szerk.): (V)álságkormányzás. A 2. Gyurcsány-kormány harmadik éve

Budapest, 2009
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor - Stumpf István (szerk.): Végjáték. A 2. Gyurcsány-kormány második éve

Budapest, 2008
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor (szerk.): Századvég jubileumi kötet 1993-2013

Budapest, 2013
Politika - Politológia

G. Fodor Gábor et al. (szerk.): Hazá®djáték. A szocialista-liberális kormányzás nyolc éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Gábor Róbert: Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1944-1948

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Gauchet, Marcel: A francia balsorsról

Fordító: Király Béla
Budapest, 2021
Politika - Politológia

Gazsó Tibor - Stumpf István (szerk.): A jóléti rendszerváltás csődje. A Gyurcsány-kormány első éve

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Gazsó Tibor et al. (szerk.): Elzálogosított jövő. A Medgyessy-kormány második éve

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Gazsó Tibor et al. (szerk.): Ígéretek sodrásában. A Medgyessy-kormány első éve

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Gazsó Tibor et al. (szerk.): Őszöd árnyékában. A 2. Gyurcsány-kormány első éve

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Giró-Szász András: A spanyol út Európába. Az Európai Unióhoz való spanyol csatlakozási és integrációs folyamat

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Giró-Szász András: Egy sikeres néppárt. A spanyol út a hatalomba

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Gombár Csaba et al.: Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Goodhart, David: Úton hazafelé. A populista lázadás és a politika jövője

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Gottfried, Paul Edward: A liberalizmus után. Tömegdemokrácia a menedzserállamban

Fordító: Vági Barnabás
Budapest, 2020
Politika - Politológia

Görgényi Tamás et al.: A lázadás éve. Big pikcsör-beszélgetések a 888-on

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Guéguen, Daniel: Gyakorlati útmutató az EU-labirintushoz

Fordító: Tolnai Ágnes
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Gyorgyovich Miklós: Volunteerism in Hungary of 2018

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Gyorgyovich Miklós (szerk.): Vallásosság Magyarországon

Budapest, 2020
Szociológia, Vallás

Gyorgyovich Miklós et al.: Önkéntesség Magyarországon 2018

Budapest, 2020
Társadalomtudomány

György László: Egyensúlyteremtés a gazdaságpolitika missziója

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Hajas Barnabás: Utcák, terek szabadsága. Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

KBART