Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek

Halmos Károly et al. (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Harouel, Jean-Louis: Emberi jogok a nép ellen

Fordító: S. Király Béla
Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Hazony, Yoram: A nacionalizmus erénye

Fordító: Horváth Judit - Vági Barnabás
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Herbst Árpád - Szegvári Péter (szerk.): Adósságrendezés az önkormányzatoknál

Budapest, 1996
Jog - Társadalomtudomány

Hoffman, David E.: Oligarchák. Erő és hatalom az új Oroszországban

Fordító: Feldmár Terézia
Budapest, 2005
Társadalomtudomány

Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): Közösségelvű politikai filozófiák

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Hortay Olivér - Fűrész Gábor: Egy új hidegháború küszöbén. Három mítosz, amelyet megdöntött az orosz-ukrán konfliktus

Budapest, 2023
Politika - Politológia

Horváth János (szerk.): Tiltott történelmünk 1945-1947

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Hőnich Henrik - Nagy Ágoston (szerk.): Trianon után. Politikai gondolkodás és történetírás

Budapest, 2021
Történelem - Magyar

Javorniczky István: Személyes ezredforduló - 16 beszélgetés a 20. századról

Budapest, 2000
Filozófia

Joó Tibor: A szellemtörténet és a magyar nemzeteszme. Szerkesztette Filep Tamás Gusztáv

Budapest, 2019
Filozófia

Juharos Róbert: Nem egy nap alatt épült Buda vára. Tanulmánygyűjtemény a fővárosi közigazgatási reformról

Budapest, 1998
Jog - Társadalomtudomány

Kákai László: Önkormányzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban

Budapest, 2004
Társadalomtudomány

Karacs Gábor: Francia politikusok arcképcsarnoka

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Karácsony András: Döntés és hagyomány

Budapest, 2019
Szociológia

Karácsony András et al. (szerk.): Philosophus trium scientiarum. Tanulmányok a 70 éves Pokol Béla tiszteletére

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Keller Márkus (szerk.): Szemközt a történelemmel. A Szent Ignác Szakkollégium diákjainak tanulmányai

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Keskeny Ernő: A magyar-orosz kapcsolatok 1989-2002

Budapest, 2012
Politika - Politológia

Ketipisz, Sztavrosz: Religiosity in Hungary

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2020
Szociológia, Vallás

Kiss Balázs - Boda Zsolt: Politika az interneten

Budapest, 2005
Szociológia

Kiss Gábor Ferenc (szerk.): Az EU brit szemmel

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Klaus, Václav - Weigl, Jiří: Népvándorlás. Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Klestenitz Tibor: Pajzs és kard. Bangha Béla élete és eszmeisége

Budapest, 2020
Vallás

Kobeszko, Łukasz: A jó változás Lengyelországban 2015-2019

Fordító: Szenyán Erzsébet - Szalai Attila
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Kollár Dávid - Gyorgyovich Miklós - Pillók Péter: Life conduct groups in Hungary. A multidimensional model of social structure

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2018
Szociológia

Kollár Dávid - Pillók Péter (szerk.): Értékelve. Társadalmi útikalauz stopposoknak

Budapest, 2021
Társadalomtudomány

Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Koltay András: A vallások, az állam és a szólás szabadsága. Vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Korpás Zoltán: V. Károly és Magyarország (1526-1538)

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig

Budapest, 2006
Szociológia

Kucharski, Adam: A ragály szabályai. Miért terjednek és miért szűnnek meg a járványok?

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2021
Pszichológia - Szociológia

Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Kulcsár Kálmán: Kanadai napló. Egy nagykövet feljegyzései

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Kulcsár Péter (szerk.): A szociáldemokrácia vitatott öröksége. Tanulmányok, dokumentumok

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Lánczi András: Nemzet és radikalizmus. Egy új pártcsalád felemelkedése

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Lánczi András (szerk.): Megélni, megvallani. A párbeszéd fóruma

Budapest, 2015
Szociológia

László György: Creating balance. The mission of economic policy

Fordító: Horváth Péter Iván
Budapest, 2019
Közgazdaságtan

Lónyay Menyhért: Lónyay Menyhért naplója 1860-1861

Budapest, 2003
Életrajz

Loppert Csaba: Sikerek és kudarcok az európai szociáldemokrácia történetében

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Lóránt Károly: Világvége helyett. Tények a klímaváltozásról és a megvalósítható klímapolitikáról

Budapest, 2022
Természettudomány

Luttwak, Edward N.: Puccsisták kézkönyve

Fordító: Szalay Zsuzsanna
Budapest, 2023
Politika - Politológia

Maistre, Joseph de: Elmélkedések

Fordító: Kisari Miklós
Budapest, 2020
Politika - Politológia

Maistre, Joseph de: Szentpétervári beszélgetések. Az áldozathozatalról

Fordító: Kisari Miklós
Budapest, 2021
Politika - Politológia

Mándi Tibor: Ideológia és hagyomány. A politikai tudás problémája az angolszász konzervatív és neokonzervatív politikai gondolkodásban

Budapest, 2012
Politika - Politológia

Marsai Viktor (szerk.): Terrorism 3.0. Current Security. Challenges and Prospects

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Máthé Áron: A zuglói nyilasok pere 1967

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Máthé Áron: Több mint 150 tény az ukrán-magyar kapcsolatról. 30 év mérlege

Budapest, 2023
Politika - Politológia

Mathieu, Bertrand: A jog a demokrácia ellen?

Fordító: Kisari Miklós
Budapest, 2018
Politika - Politológia

McAdams, A. James (szerk.): A modernitás válsága. Az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika kialakulása és főbb témái

Fordító: Dippold Ádám et al.
Budapest, 2014
Politika - Politológia

McGrath, Titania: Woke. Kalauz a társadalmi igazságossághoz

Fordító: Ketipisz Sztavrosz
Budapest, 2023
Szociológia

KBART