Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek

Mearsheimer, John J.: A nagy téveszme. Liberális álmok és nemzetközi realitások

Fordító: Szalay Péter
Budapest, 2022
Politika - Politológia

Megadja Gábor: A szabadság reakciós harcosai. A haladó politika közép-európai bírálata

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Megadja Gábor: Dac. Kézikönyv eretnekek számára

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Menczer Gusztáv: A Gulág rabtelepei. A bolsevizmus népirtásának színtere

Budapest, 2016
Történelem - Világ

Mező Gábor: A kultúra megszállása

Budapest, 2023
Kultúra

Mogyorósi Géza: Német politikusok arcképcsarnoka

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Molnár Attila Károly: Edmund Burke

Budapest, 2000
Életrajz

Molnár Attila Károly: Idealisták és realisták

Budapest, 2023
Politika - Politológia

Molnár Attila Károly: Ki mit konzerválna

Budapest, 2022
Politika - Politológia

Molnár Attila Károly (szerk.): Magyar konzervatívok. Sikeres harminc év után

Budapest, 2023
Politika - Politológia

Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A "100 éves a Protestáns etika" konferencia előadásai

Budapest, 2005
Filozófia

Molnár Tamás - Bernard Dumont: Emlékfoszlányok

Budapest, 2021
Filozófia

Ngo, Andy: Kendőzetlenül. Az Antifa radikális terve a demokrácia elpusztítására

Fordító: Ell Alexandra
Budapest, 2023
Politika - Politológia

Novák Attila - Pap Milán (szerk.): A népi gondolat a 20. században

Budapest, 2022
Politika - Politológia

Oakeshott, Michael: A hívő politika és a szkeptikus politika

Fordító: Katona László
Budapest, 2020
Politika - Politológia

Oltay Edith: Fidesz and the Reinvention of the Hungarian Center-Right

Budapest, 2012
Politika - Politológia

Ottlik László: Válogatott írások

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Pálné Kovács Ilona (szerk.): A politika új színtere a régió

Budapest, 2009
Szociológia

Pap Milán - Novák Attila (szerk.): Kádár-rendszerválság

Budapest, 2023
Politika - Politológia

Péhl Gabriella: Vasfüggönyök

Budapest, 2002
Szociológia

Pillók Péter et al. (szerk.): Századvég Riport 2021. Társadalom, gazdaság és politika napjainkban

Budapest, 2022
Szociológia

Pócza Kálmán: Álmaink állama. Egy hatalmi centrum az ezredfordulón

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Pogrányi Lovas Miklós: Konzervatív reneszánsz az Egyesült Államokban

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Pokol Béla: A bírói hatalom

Budapest, 2003
Jogtudomány

Pokol Béla: Jogelmélet. Társadalomtudományi trilógia 2.

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Pokol Béla: Juristocracy. Trends and Versions

Fordító: Pokol Ágnes
Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Pokol Béla: Politikaelmélet. Társadalomtudományi trilógia 3.

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Társadalomtudományi trilógia 1.

Budapest, 2004
Szociológia

Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Ramsey, Todd: A szolgáltató állam. E-kormányzati kézikönyv

Fordító: Nánási Tünde
Budapest, 2006
Információs társadalom

Róbert Péter: Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében

Budapest, 2000
Szociológia

Sarkozy, Nicolas: Vallomások

Fordító: Lajtai L. László et al.
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Sarkozy, Nicolas: Viharos idők 1.

Fordító: Magyar Ágnes Zsófia
Budapest, 2021
Politika - Politológia

Sarrazin, Thilo: Ellenséges hatalomátvétel. Hogyan gátolja a haladást az iszlám és miként veszélyes a társadalomra?

Fordító: Rieckmann, Tadeusz
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Schabert, Tilo: A politika méltóságáról és jelentőségéről

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Schelsky, Helmut: A munkát mások végzik el. Az értelmiség osztályharca és papi uralma

Fordító: Rieckmann, Tadeusz
Budapest, 2022
Szociológia

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon 1.

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon 2.

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon 3.

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon. Appendix

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Schmidt Péter: A politikai átalakulás sodrában

Budapest, 2008
Politika - Politológia

Schöpflin György: Politika, illúziók, téveszmék

Budapest, 2015
Politika - Politológia

Schroeder, Klaus - Deutz-Schroeder, Monika: A harc még nem ért véget. A baloldali erőszak története és aktualitásai

Fordító: Hegedűs Soma
Budapest, 2002
Politika - Politológia

Scruton, Roger: Ki, mit és miért? Nemzetek feletti kormányzat, legitimitás és az Egészségügyi Világszervezet

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Secher, Reynald: A vendée-i mészárlás. Népirtás francia módra

Fordító: Kisari Miklós
Budapest, 2023
Történelem - Világ

Simon István: Vezéráldozat. A Peyer-kérdés és a magyar szociáldemokrácia

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Simon János: A politikai kultúra színképei

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Smid Róbert: Az ökokritika dilemmái. Kortárs ökológiák az irodalom és a technológia diszkurzív metszéspontjaiban

Budapest, 2023
Irodalom

Soh, Debra: A gender vége. Nemek és identitások mítoszai társadalmunkban, valamint leleplezésük

Fordító: Horváth Judit
Budapest, 2022
Szociológia

Sólyom László: Egy elnökség lenyomata. Válogatott beszédek és interjúk

Budapest, 2010
Életrajz

KBART