Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Irodalomtörténet

Görözdi, Judit - Magová, Gabriela (szerk.): Az irodalmi recepció kreativitása / Tvorivost' literárnej recepcie

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században

Pozsony, 2019
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája

Pozsony, 2002
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Grüll Tibor: Áruló vagy megmentő. Flavius Josephus élete és művei

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gyenge Zoltán (szerk.): Pszeudo Kierkegaard: A megfordult világ. Ismeretlen Kierkegaard-kézirat

Budapest, 2012
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Györffy Miklós: Magyar elbeszélő szólamok

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Györffy Miklós: Zongora akarunk lenni. Közép-európai irodalmi interferenciák

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Harmath Artemisz: Kacér romok. A kortárs magyar líráról

Pozsony, 2012
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Hetényi Zsuzsa: Nabokov regényösvényei

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Hites Sándor: Karátson Endre

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Jakus Ildikó - Hévizi Ottó: Ottlik-veduta

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kerényi Ferenc: Madách Imre (1823-1864)

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Keresztury Tibor: Petri György

Pozsony, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kibédi Varga Áron: A jelen. Irodalom és művészet a századfordulón

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Művészettörténet

Kisantal Tamás et al. (szerk.): Thomka-szimpozion. Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kónya Melinda et al. (szerk.): Számadás. Hollandiai Mikes Kelemen Kör (1951-2001)

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter: Balassi Bálint

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter

Pozsony, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár-Szabó Zoltán: Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre

Pozsony, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Mácha, Karel Hynek: Holtak gondolata. Mácha költő elkárhozása mennybemenetele és titkos üzenetei

Fordító: Israel, Efraim
Pozsony, 2000
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Margócsy István: „…A férfikor nyarában…” Tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Margócsy István: Petőfi-kísérletek. Tanulmányok Petőfi Sándor életművéről

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Margócsy István: Színes tinták. Tanulmányok, esszék a magyar irodalom

Budapest, 2020
Irodalomtörténet

Ménesi Gábor (szerk.): Egy palackposta üzenetei. Tanulmányok, esszék Sándor Iván műveiről

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Mészáros András: Kételkedők breviáriuma

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Mészáros András: Mozgó halhatatlanság

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Mukarovsky, Jan - Benyovszky Krisztián (szerk.): Szemiológia és esztétika (Válogatott tanulmányok)

Fordító: Beke Márton - Benyovszky Krisztián
Pozsony, 2007
Esztétika, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Németh Marcell: Hajnóczy Péter

Pozsony, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája

Pozsony, 2012
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Németh Zoltán: Az életmű mint irodalomtörténet. Tőzsér Árpád

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet

Németh Zoltán: Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok - az élvezet szövegei

Pozsony, 2000
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos „nyelvhús”

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Németh Zoltán: Talamon Alfonz

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Pálfalvi Lajos: A Transz-Atlantik megállói. Gombrowicz

Budapest, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Pászt Patrícia: Mai lengyel drámairodalom

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Polgár Anikó: Poszeidón gyöngyszakálla. Görög-latin intertextusok nyomában, Janus Pannoniustól Weöres Sándorig

Pozsony, 2020
Irodalomtörténet

Polgár Anikó: Ráforgások Ovidiusra. Fejezetek az antik költészet magyar fordítás- és hatástörténetéből

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Pór Péter: Tornyok és tárnák. Tanulmányok a költői teremtés alakzatairól

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Rathmann János: Filozófia és irodalom határán. Arcképvázlatok a felvilágosodás korából

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Regéczi Ildikó: Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Ritoók Zsigmond: Homéros Magyarországon. Adalékok

Pozsony, 2019
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Sághy Miklós: Az irodalomra közelítő kamera. XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi

Budapest, 2019
Film, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Sári B. László: A hattyú és a görény. Kritikai vázlatok irodalomra és politikára

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Politológia

Sárközy Péter: Faludy Ferenc

Pozsony, 2005
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szabó Gábor: Jelenlét nyomokban. Hazai Attila-olvasó

Budapest, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szajbély Mihály: Jókai Mór

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szávai Dorottya - Szávai János (szerk.): Kegyelmet a klasszikusoknak. Írások Gyergyai Albertről

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

KBART