Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Építészet

Dúll Andrea - Somogyi Krisztina - Tamáska Máté (szerk.): Iskolaépítészet Magyarországon. Örökség és megújulás

Budapest, 2021
Építészet, Szociológia

Hadik András - Vákár Tibor, ifj. (szerk.): Az elpattant láncszem… Emlékkönyv a száz éve született Vákár Tibor építészmérnök-festőművész tiszteletére

Budapest, 2008
Életrajz, Építészet

Jász Borbála - Zuh Deodáth (szerk.): Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelméletben

Budapest, 2021
Építészet, Szociológia

Kollár Árpád - Tamáska Máté (szerk.): A genius loci. Irodalom és építészet

Budapest, 2019
Építészet, Irodalomtudomány, Szociológia

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház-kép változásai és változatai a késői Kádár-korszakban

Budapest, 2019
Építészet, Helytörténet, Társadalomtörténet, Történelem

Sárkány Péter - Tamáska Máté (szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet

Budapest, 2017
Építészet, Szociológia

Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete

Budapest, 2011
Építészet, Szociológia

Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén

Budapest, 2013
Építészet, Szociológia

Tamáska Máté (szerk.): Változó szerepek, változó városképek. Kassa és Miskolc a 20. században

Budapest, 2019
Építészet, Szociológia, Urbanisztika

Tamáska Máté - Kocsis János Balázs (szerk.): Modell vagy külön út: Bécs szociális építészete

Budapest, 2018
Építészet, Szociológia, Urbanisztika

Tamáska Máté (szerk.): Kockaház. A 20. század vidéki háztípus

Budapest, 2021
Építészet, Szociológia

KBART