Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Művészettörténet

Bartha-Kovács Katalin: Hét arabeszk. Watteau-olvasatok

Budapest, 2021
Irodalomtörténet, Művészettörténet

Basics Beatrix - Barczi, Július: Betlér és az Andrássyak

Budapest, 2022
Helytörténet, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem

Basics Beatrix - Csorba László - Tóth Csaba - Vígh Róbert: Széchenyi az éremművészetben

Budapest, 2022
Művészettörténet, Numizmatika

Boér Ilka - Pál Emese (szerk.): Élő művek. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek 7. Konferenciájának előadásaiból

Budapest, 2022
Művészettörténet

Éder Katalin: Mezővárosi plébániatemplomok középkori városmentes tájakon

Budapest, 2022
Művészettörténet, Régészet, Történelem

Horváth Domonkos: Pannonhalma 13. századi kerengőjének töredékei

Budapest, 2021
Művészettörténet

Kiss Erika: …az mi kevés ezüst marhácskám vagyon… Ötvösművek a három részre szakadt Magyarországon

Budapest, 2022
Iparművészet, Művészettörténet

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 1. kötet

Budapest, 2020
Művészettörténet

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 2. kötet

Budapest, 2020
Művészettörténet

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 3. kötet, képek

Budapest, 2020
Művészettörténet

P. Kovács Klára: A Szamos menti új vár. Szamosújvár a 16–19. században

Budapest, 2019
Helytörténet, Művészettörténet

Ridovics Anna: Történelem pipafüstben

Budapest, 2019
Művészettörténet, Történelem

Skorka Renáta - Weisz Boglárka (szerk.): Pillanatképek a magyar középkorból

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Soltész Ferenc Gábor - Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig

Budapest, 2021
Művészettörténet, Numizmatika, Történelem

Suba Katalin: A zalavári bencés apátság 11. századi kőfaragványai

Budapest, 2021
Művészettörténet

Suba Katalin: 11. századi kőfaragványok a pilisi apátság területéről

Budapest, 2022
Művészettörténet

Szakács Béla Zsolt: Árpád-kori építészet a Dunántúlon

Budapest, 2021
Művészettörténet

Takács Imre: Az esztergomi Porta speciosa

Budapest, 2020
Művészettörténet

Takács Imre (szerk.): Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére

Budapest, 2019
Művészettörténet

Tóth Csaba (szerk.): Sanctus Ladislaus in Nummis. Szent László alakja a magyar numizmatikában

Budapest, 2019
Művészettörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Valter Ilona: „Tekintsd e művet, Isten”. A zsámbéki premontrei templom és kolostor története

Gödöllő-Budapest, 2023
Helytörténet, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Velladics Márta - Vizi Márta (szerk.): Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Tanulmánykötet Gere László tiszteletére 60. születésnapja alkalmából

Budapest, 2022
Művészettörténet, Régészet, Történelem

Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom - reformáció és renováció

Budapest, 2018
Helytörténet, Művészettörténet, Történelem

KBART