Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Művelődéstörténet

B. Szabó János: Kádár (játék)katonái. I. Az ókortól a „nagy októberig”

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Banai Zsófia - Bottlik Zsolt - Gódány Nikoletta - Lehoczki Zsuzsanna - Lendvai Timár Edit - Rénes Balázs (szerk.): TIT. Előre a múltba. Tér–Idő–Történelem

Budapest, 2022
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Banai Zsófia - Dancs Réka Rebeka - Gódány Nikoletta - Kőszegi Margit - Natkó Anna - Rénes Balázs (szerk.): KUT. Katasztrófák után… Természeti csapások, járványok és ökológiai folyamatok a történelemben

Budapest, 2023
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Basics Beatrix - Barczi, Július: Betlér és az Andrássyak

Budapest, 2022
Helytörténet, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem

Haraszti Szabó Péter - Kelényi Borbála - Simon Zsolt (szerk.): Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni. Az oktatás financiális háttere a középkorban és a kora újkorban

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Történelem

Kárpáti Attila István - Pásztor Katalin - Sóti Lajos - Várkonyi Gábor (szerk.): „…a jövendőnek urai vagyunk.” Tanulmányok Csorba László tiszteletére

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Kőszegi Margit - Dancs Réka Rebeka (szerk.): TTK. Tér – Táj – Kép

Budapest, 2023
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Krausz Tamás - Radnóti Klára - Sashalmi Endre (szerk.): Apologia historiographiae. Az orosz történelem évszázadai

Budapest, 2023
Művelődéstörténet, Történelem

Lendvai Tímár Edit et al. (szerk.): FUT. Földrajz – Utazás – Történelem

Budapest, 2018
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Berta Erika - Lehoczki Zsuzsanna - Lendvai Timár Edit - Pravetz Beáta (szerk.): KET. Kultúrák és etnikumuk találkozása

Budapest, 2019
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Pál Eszter (szerk.): A tudomány keretei

Budapest, 2021
Filozófia, Művelődéstörténet, Szociológia

Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

Budapest, 2019
Filozófia, Művelődéstörténet, Szociológia

Rénes Balázs - Banai Zsófia - Gódány Nikoletta - Lendvai Timár Edit - Lehoczki Zsuzsanna - Demjén Ágnes (szerk.): DIH. Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben

Budapest, 2022
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Szende Katalin - Uhrin Dorottya - Vadas András (szerk.): A történelem asztalánál

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Tihanyiová, Monika: A Csetnekiek. Kultúrtörténeti és gazdaságtörténelmi barangolások Felső-Gömörben

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Tompos Lilla: Hatások – Jelek – Irányok. A magyarországi öltözetek és jelentéstartalmuk változása a 16–20. században

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

KBART