Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Történelem

Anders Alexandra - Balogh Csilla - Türk Attila (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára

Budapest, 2014
Régészet, Történelem

B. Szabó János: Kádár (játék)katonái. I. Az ókortól a „nagy októberig”

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Balogh Csilla: Egy falu a sötét időkből. Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben

Budapest-Hódmezővásárhely, 2018
Régészet, Történelem

Balogh Csilla: Eltűntek, mint az avarok… Avar kori temető Zamárdi-Rétiföldeken

Budapest-Zamárdi, 2019
Régészet, Történelem

Balogh Csilla: They wanished away like the avars… Avar period cemetery in Zamárdi-Rétiföldek

Budapest-Zamárdi, 2019
Régészet, Történelem

Banai Zsófia - Bottlik Zsolt - Gódány Nikoletta - Lehoczki Zsuzsanna - Lendvai Timár Edit - Rénes Balázs (szerk.): TIT. Előre a múltba. Tér–Idő–Történelem

Budapest, 2022
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Banai Zsófia - Dancs Réka Rebeka - Gódány Nikoletta - Kőszegi Margit - Natkó Anna - Rénes Balázs (szerk.): KUT. Katasztrófák után… Természeti csapások, járványok és ökológiai folyamatok a történelemben

Budapest, 2023
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Basics Beatrix - Barczi, Július: Betlér és az Andrássyak

Budapest, 2022
Helytörténet, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem

Bodor Imre: Erdély érmészete I. Apafi Mihály korában

Budapest, 2018
Numizmatika, Történelem

Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Buza János: Aranyforintok és ezüsttallérok nyomában. Válogatott írások a pénz- és gazdaságtörténet köréből

Budapest, 2021
Numizmatika, Történelem

C. Tóth Norbert: Ráckeve középkori oklevelei. Diplomatikai vizsgálat

Budapest, 2021
Történelem

Czigány István (szerk.): Bocskai és kora… Tanulmányok a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulójára

Budapest, 2005
Történelem

Debreczeni-Droppán Béla: Múzeumkerti kalauz. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének története

Budapest, 2019
Helytörténet, Történelem

Dobos Alpár et al. (szerk.): Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz

Budapest-Kolozsvár-Marosvásárhely, 2015
Régészet, Történelem

Dominkovits Péter: „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején

Budapest, 2006
Történelem

Éder Katalin: Mezővárosi plébániatemplomok középkori városmentes tájakon

Budapest, 2022
Művészettörténet, Régészet, Történelem

F. Romhányi Beatrix: Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon

Budapest, 2018
Történelem

Fancsalszky Gábor: Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken

Budapest, 2007
Régészet, Történelem

Gál Erika - Kováts István - Bartosiewicz László (szerk.): Csontvázak a szekrényből. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából 2002–2009

Budapest, 2009
Antropológia, Régészet, Történelem

Grudochko, Ivan V.: Kurgans with „moustache”. The epoch of the late prehistory and Early Middle Ages of the Ural-Kazakhstan steppes, 4th-7th AD

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Grynaeus András: Történeti ökológia / Környezettörténet. Kutatási szempontok régészhallgatók és minden érdeklődő számára

Budapest, 2022
Ökológia, Régészet, Történelem

Szárnyassy Béla - Grynaeus András: Kedves jó Emykém! Katonaorvos voltam Boszniában 1878-ban

Budapest, 2023
Életrajz, Hadtudomány, Történelem

Gyöngyössy Márton: Altin, akcse, mangir… Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon

Budapest, 2004
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: „…hasznára és okulására szolgáljanak” Az ELTE Régészettudományi Intézetének éremgyűjteménye I. Magyar aranypénzek 1.

Budapest, 2005
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon

Budapest, 2008
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: A királyi Magyarország pénztörténete, 1527–1608

Budapest, 2010
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet 1000–1540

Budapest, 2012
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig. A régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyarországon

Budapest, 2016
Jogtörténet, Numizmatika, Történelem

Haász Réka - Katona Klára - Sz. Nagy Gábor - Ring Orsolya (szerk.): Egy élet emléke – egy emlék élete. Tanulmányok Simon István emlékére

Budapest, 2021
Történelem

Haramza Márk - Kovaliczky Gergely - Bertók Gábor - Simon Béla - Galambos István - Türk Attila (szerk.): Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei

Budapest, 2020
Földrajz, Régészet, Történelem

Haraszti Szabó Péter - Kelényi Borbála - Simon Zsolt (szerk.): Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni. Az oktatás financiális háttere a középkorban és a kora újkorban

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Történelem

Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

Szeged-Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Horváth Ciprián: Nógrád ​megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

Szeged-Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Horváth Emőke: Politika, egyház és hatalom. Kuba 1959–1961

Budapest, 2022
Történelem

Horváth Tünde: Az Alföld egy rézkori zuga. Baden–Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely-Gorzsa-V. számú homokbánya lelőhelyen

Budapest-Hódmezővásárhely, 2018
Régészet, Történelem

Horváth Tünde: Ózd csodálatos földjén. A Baden-kultúra Ózd–Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon

Budapest, 2018
Régészet, Történelem

Horváth Tünde: Strázsa-dombi mesék. Főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Horváth Tünde - Ruttkay, Elisabeth: Mödling-Jennyberg. A Hilltop Settlement of the Boleráz and Leithaprodersdorf Cultures

Budapest, 2023
Régészet, Történelem

Illés Imre Áron: Nagy Sándor uralkodása. Diodóros Történeti könyvtárának 17. könyve

Budapest, 2021
Forráskiadás, Történelem

Ilon Gábor (szerk.) : Régészeti nyomozások Magyarországon

Budapest, 2008
Antropológia, Régészet, Történelem

Ilon Gábor (szerk.) : Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0

Budapest, 2019
Antropológia, Régészet, Történelem

Kárpáti Attila István - Pásztor Katalin - Sóti Lajos - Várkonyi Gábor (szerk.): „…a jövendőnek urai vagyunk.” Tanulmányok Csorba László tiszteletére

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Kiss P. Attila: Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Itáliát, hogy Germániába menjen? Germánok a Kárpát-medencében

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Komar, Olekszij: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

Budapest, 2018
Régészet, Történelem

Kotán Richárd - Tóth Csaba: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa / Catalogue of Francis II Rákóczi’s coinage

Budapest, 2023
Numizmatika, Történelem

Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11––12. századi falusi temetője

Szeged–Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Kovács László: A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000–1141)

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Kovács S. Tibor: Huszárfegyverek a 15-17. században

Budapest, 2010
Hadtudomány, Történelem

Kovács S. Tibor: Maces, war-hammers and topors from hungarian collections

Budapest, 2016
Hadtudomány, Történelem

KBART