Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Helytörténet

Basics Beatrix - Barczi, Július: Betlér és az Andrássyak

Budapest, 2022
Helytörténet, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem

Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Debreczeni-Droppán Béla: Múzeumkerti kalauz. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének története

Budapest, 2019
Helytörténet, Történelem

Horváth Tünde: Strázsa-dombi mesék. Főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

P. Fischl Klára - Kienlin, Tobias L. - Pusztai Tamás: A rend nyomában. 4000 éves települések a Bükkalján és a Borsodi-síkság területén

Budapest, 2022
Helytörténet, Régészet, Történelem

P. Kovács Klára: A Szamos menti új vár. Szamosújvár a 16–19. században

Budapest, 2019
Helytörténet, Művészettörténet

Prohászka Péter: Érmek ​és éremleletek Esztergom területéről

Budapest-Esztergom, 2019
Helytörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Rácz Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Régészet és számítógépes modellezés

Budapest, 2017
Helytörténet, Régészet, Történelem

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház-kép változásai és változatai a késői Kádár-korszakban

Budapest, 2019
Építészet, Helytörténet, Társadalomtörténet, Történelem

Szalontai Csaba: „Hát atyámfia a muzeum nem komédia”. A szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet

Takács Miklós: Partes inferiores. Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet, Történelem

Valter Ilona: „Tekintsd e művet, Isten”. A zsámbéki premontrei templom és kolostor története

Gödöllő-Budapest, 2023
Helytörténet, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Wolf Mária: A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása

Budapest-Miskolc, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Wolf Mária: Hejőkeresztúr-Vizekköze. A tatárjárás régészeti emlékei 1.

Budapest, 2022
Helytörténet, Régészet, Történelem

Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom - reformáció és renováció

Budapest, 2018
Helytörténet, Művészettörténet, Történelem

KBART