Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Régészet

  • 1
  • 2
Anders Alexandra - Balogh Csilla - Türk Attila (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára

Budapest, 2014
Régészet, Történelem

Balogh Csilla: Egy falu a sötét időkből. Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben

Budapest-Hódmezővásárhely, 2018
Régészet, Történelem

Balogh Csilla: Eltűntek, mint az avarok… Avar kori temető Zamárdi-Rétiföldeken

Budapest-Zamárdi, 2019
Régészet, Történelem

Balogh Csilla: They wanished away like the avars… Avar period cemetery in Zamárdi-Rétiföldek

Budapest-Zamárdi, 2019
Régészet, Történelem

Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Dobos Alpár et al. (szerk.): Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz

Budapest-Kolozsvár-Marosvásárhely, 2015
Régészet, Történelem

Éder Katalin: Mezővárosi plébániatemplomok középkori városmentes tájakon

Budapest, 2022
Művészettörténet, Régészet, Történelem

Fancsalszky Gábor: Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken

Budapest, 2007
Régészet, Történelem

Gál Erika - Kováts István - Bartosiewicz László (szerk.): Csontvázak a szekrényből. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából 2002–2009

Budapest, 2009
Antropológia, Régészet, Történelem

Grudochko, Ivan V.: Kurgans with „moustache”. The epoch of the late prehistory and Early Middle Ages of the Ural-Kazakhstan steppes, 4th-7th AD

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Grynaeus András: Történeti ökológia / Környezettörténet. Kutatási szempontok régészhallgatók és minden érdeklődő számára

Budapest, 2022
Ökológia, Régészet, Történelem

Haramza Márk - Kovaliczky Gergely - Bertók Gábor - Simon Béla - Galambos István - Türk Attila (szerk.): Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei

Budapest, 2020
Földrajz, Régészet, Történelem

Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

Szeged-Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Horváth Ciprián: Nógrád ​megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

Szeged-Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Horváth Tünde: Az Alföld egy rézkori zuga. Baden–Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely-Gorzsa-V. számú homokbánya lelőhelyen

Budapest-Hódmezővásárhely, 2018
Régészet, Történelem

Horváth Tünde: Ózd csodálatos földjén. A Baden-kultúra Ózd–Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon

Budapest, 2018
Régészet, Történelem

Horváth Tünde: Strázsa-dombi mesék. Főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén

Budapest, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Horváth Tünde - Ruttkay, Elisabeth: Mödling-Jennyberg. A Hilltop Settlement of the Boleráz and Leithaprodersdorf Cultures

Budapest, 2023
Régészet, Történelem

Ilon Gábor (szerk.) : Régészeti nyomozások Magyarországon

Budapest, 2008
Antropológia, Régészet, Történelem

Ilon Gábor (szerk.) : Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0

Budapest, 2019
Antropológia, Régészet, Történelem

Kiss P. Attila: Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Itáliát, hogy Germániába menjen? Germánok a Kárpát-medencében

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Komar, Olekszij: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

Budapest, 2018
Régészet, Történelem

Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11––12. századi falusi temetője

Szeged–Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Kovács László: A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000–1141)

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Kovács, Péter: Excavations in the Roman Auxiliary Fort of Annamatia (Baracs). First Volume

Budapest, 2005
Régészet, Történelem

Mészáros Orsolya: Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében

Budapest, 2016
Régészet, Történelem

Nevizánszky Gábor - Prohászka Péter: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere. Szlovákia

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Ottományi Katalin - Andrássy Ernő: Volt egyszer egy múzeum. „Az Érmellék Történelmi Múzeuma - Dr. Andrássy - Érmihályfalva”

Budapest, 2023
Életrajz, Régészet, Történelem

P. Fischl Klára - Kienlin, Tobias L. - Pusztai Tamás: A rend nyomában. 4000 éves települések a Bükkalján és a Borsodi-síkság területén

Budapest, 2022
Helytörténet, Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból

Budapest, 2005
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból II.

Budapest, 2008
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Az ozora-tótipusztai avar fejedelmi sírok

Budapest, 2012
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Érmek ​és éremleletek Esztergom területéről

Budapest-Esztergom, 2019
Helytörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 1. Komitat Tolna

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 2. Komitat Veszprém

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 3. Komitat Vas

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Rácz Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Régészet és számítógépes modellezés

Budapest, 2017
Helytörténet, Régészet, Történelem

Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig

Szeged-Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Révész László - Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára

Szeged-Budapest, 2013
Régészet, Történelem

Simonyi Erika: 10–14. századi települések Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Skorka Renáta - Weisz Boglárka (szerk.): Pillanatképek a magyar középkorból

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Türk Attila - Sudár Balázs (szerk.): „Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája . Absztraktkötet

Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Szalontai Csaba: „Hát atyámfia a muzeum nem komédia”. A szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet

Szalontai Csaba: Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig

Budapest, 2019
Földrajz, Régészet, Történelem

Szőke Béla Miklós: Zalavár-Rezes

Budapest, 2023
Régészet, Történelem

Takács Miklós: Partes inferiores. Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet, Történelem

Tari Edit - Tóth Endre (szerk.): Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára

Esztergom-Budapest, 2012
Régészet, Történelem

Tolnai Gergely: Palánkvárak Magyarországon

Budapest, 2011
Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus. Pénzverés az Anjouk Magyarországán

Budapest, 2020
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Pénzek színes világa

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Numizmatika, Régészet, Történelem

  • 1
  • 2

KBART