Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek - Numizmatika

Basics Beatrix - Csorba László - Tóth Csaba - Vígh Róbert: Széchenyi az éremművészetben

Budapest, 2022
Művészettörténet, Numizmatika

Bodor Imre: Erdély érmészete I. Apafi Mihály korában

Budapest, 2018
Numizmatika, Történelem

Buza János: Aranyforintok és ezüsttallérok nyomában. Válogatott írások a pénz- és gazdaságtörténet köréből

Budapest, 2021
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: Altin, akcse, mangir… Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon

Budapest, 2004
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: „…hasznára és okulására szolgáljanak” Az ELTE Régészettudományi Intézetének éremgyűjteménye I. Magyar aranypénzek 1.

Budapest, 2005
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon

Budapest, 2008
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: A királyi Magyarország pénztörténete, 1527–1608

Budapest, 2010
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet 1000–1540

Budapest, 2012
Numizmatika, Történelem

Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig. A régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyarországon

Budapest, 2016
Jogtörténet, Numizmatika, Történelem

Kotán Richárd - Tóth Csaba: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa / Catalogue of Francis II Rákóczi’s coinage

Budapest, 2023
Numizmatika, Történelem

Leányfalusi Károly - Sós Ferenc: A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei

Budapest, 2006
Numizmatika

Prohászka Péter: Érmek ​és éremleletek Esztergom területéről

Budapest-Esztergom, 2019
Helytörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 1. Komitat Tolna

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 2. Komitat Veszprém

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 3. Komitat Vas

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Soltész Ferenc Gábor - Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig

Budapest, 2021
Művészettörténet, Numizmatika, Történelem

Szemán Attila: In necessitate… A Rákóczi-szabadságharc időszakának „labanc” szükségpénzei

Budapest, 2003
Numizmatika, Történelem

Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus. Pénzverés az Anjouk Magyarországán

Budapest, 2020
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Pénzek színes világa

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Anjou-kori magyar pénzek katalógusa / Catalogue of the coinage of Angevin period

Budapest, 2023
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Erdély pénzei. A Lysimachos-aranyaktól a gyulafehérvári veretekig

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. Az anonim denárok kora

Budapest, 2018
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa III. II. Andrástól Ottóig

Budapest, 2020
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza - Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. (Szent) Istvántól Imréig

Budapest, 2018
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Ulrich Attila: Az újfehértói aranyéremkincs

Budapest, 2007
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba (szerk.): Sanctus Ladislaus in Nummis. Szent László alakja a magyar numizmatikában

Budapest, 2019
Művészettörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Zombori Lajos - Tóth József: Magyar közlekedési bárcák

Budapest, 2007
Numizmatika

KBART