Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek - Történelem

Ágai Adolf: Az örök zsidó, régi naplók, életképek, 1862-1906. Válogatta és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2010
Történelem

Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről. Berzsenyi báró és családja. A Berzsenyi leányok tizenkét vőlegénye. A Berzsenyi dinasztia

Budapest, 2010
Történelem

Avineri, Shlomo: Karl Marx. Filozófia és forradalom

Fordító: Margitta Nóra
Budapest, 2022
Filozófia, Történelem

Bajcsi Ildikó: Nemzethűség és őrségváltás. A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása 1938-1944

Budapest, 2023
Holokauszt, Open access, Történelem

Bárd Károly: Számonkérés a holokausztért. Tettesek, áldozatok, bírák

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók

Budapest, 1998
Történelem

Bródy Judit: Egy 19. századi Homoeopata. Dr. Roth Mátyásból Dr. Mathias Roth

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2009
Történelem

Fejtő Ferenc: Heine

Budapest, 1998
Történelem

Flusser, David: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében. Harmadik, bővített kiadás

Fordító: Szénási Sándor
Budapest, 2019
Történelem

Gluck, Mary: Láthatatlan zsidó Budapest

Fordító: Lengyel Péter
Budapest, 2017
Történelem

Haraszti György: Két világ határán

Budapest, 1999
Történelem

Heller Ágnes - Kőbányai János: Bicikliző majom

Budapest, 2004
Történelem

Hidvégi Máté (szerk.): Löw Lipót beszédei

Budapest, 1999
Történelem

Karády Viktor: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Karády Viktor - Kemény István: Zsidóság a magyar nemzetépítésben. A numerus clausus előtt és azután

Budapest, 2023
Történelem

Katz, Jakov: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2005
Történelem

Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban

Fordító: Ács Gábor
Budapest, 1999
Történelem

Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó Ausztriából. Előzményei (1625-1670) és áldozatai

Fordító: Haraszti György
Budapest, 2002
Történelem

Kelemen Gábor: Pulzáló párhuzamosok. Mitől sajátosak az asszimilálódó magyar zsidók közti barátságok?

Budapest, 2021
Történelem

Kovács Éva - Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kovács Szabolcs: A nagysármási zsidók meggyilkolása. 1944. szeptember 16-17. Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Kőbányai János: A halott arcán növekvő szakál. A magyar zsidó történet vége?

Budapest, 2001
Történelem

Kőbányai János: A zsidóság útja. Esszék 1848–1948

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Balkáni krónika. Szarajevói jelentés háborúban és békében

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Emlékek a beatkorszakból

Budapest, 2014
Irodalom, Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Hagyományszakadás után

Budapest, 1999
Történelem

Kőbányai János: Vonzások és választások a Magyarország villamoson. Egy új korszak delelőjén

Budapest, 2018
Történelem

Kőbányai János: Zsidó reformkor

Budapest, 2000
Történelem

Lidergaard, Bo: Honfitársak. A dán zsidók menekülése 1943 októberében

Budapest, 2023
Holokauszt, Nemzetközi zsidóság, Open access, Történelem

Magosh M. György: Vadfa

Budapest, 1994
Történelem

Marczali Henrik: Emlékeim

Fordító: Gunst Péter
Budapest, 2000
Történelem

Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Az 1849-es magyar zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai

Budapest, 1999
Történelem

Munk, Méir Ávrahám: Életem történetei, Michael K. Silber előszavával

Fordító: Ardai Simon - Fábián Miksa
Budapest, 2002
Történelem

Novák Attila: Átmenetben, a cionista mozgalom négy éve Magyarországon

Budapest, 2000
Történelem

Ormos Mária: A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században

Budapest, 2005
Történelem

Papp Richárd: Van -e zsidó reneszánsz?

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Patai József: A középső kapu. Egy kis gyermek és egy nagy könyv élete

Budapest, 1997
Történelem

Peresz, Simon - Landau, David: Ben-Gurion, a politikus. Simon Peresz beszélget David Landauval

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2021
Történelem

Perutz, Leo: A svéd lovas

Fordító: Tatár Sándor
Budapest, 2022
Irodalom, Történelem

Schatteles Tibor: A temesvári zsidóság - történelmi távlatkép

Budapest, 2020
Történelem

Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A hasszidizmus regénye

Budapest, 1997
Történelem

Silber, Michael K. (szerk.): A magyar zsidó történelem másképp. Jeruzsálemi antológia

Budapest, 2007
Történelem

Székács-Schönberger István: Egy zsidó polgár gyermekkora. Analitikus háttérrel

Budapest, 2007
Történelem

Zsoldos Jenő (szerk.): 1848-1849 a magyar zsidóság életében

Budapest, 1998
Történelem

KBART