Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

Könyvek - Történelem

Ágai Adolf: Az örök zsidó, régi naplók, életképek, 1862-1906. Válogatta és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2010
Történelem

Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről. Berzsenyi báró és családja. A Berzsenyi leányok tizenkét vőlegénye. A Berzsenyi dinasztia

Budapest, 2010
Történelem

Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók

Budapest, 1998
Történelem

Bródy Judit: Egy 19. századi Homoeopata. Dr. Roth Mátyásból Dr. Mathias Roth

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2009
Történelem

Fejtő Ferenc: Heine

Budapest, 1998
Történelem

Gluck, Mary: Láthatatlan zsidó Budapest

Fordító: Lengyel Péter
Budapest, 2017
Történelem

Haraszti György: Két világ határán

Budapest, 1999
Történelem

Heller Ágnes - Kőbányai János: Bicikliző majom

Budapest, 2004
Történelem

Hidvégi Máté: Löw Lipót beszédei

Budapest, 1999
Történelem

Karády Viktor: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Katz, Jakov: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2005
Történelem

Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban

Fordító: Ács Gábor
Budapest, 1999
Történelem

Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó Ausztriából. Előzményei (1625-1670) és áldozatai

Fordító: Haraszti György
Budapest, 2002
Történelem

Kovács Éva - Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: A halott arcán növekvő szakál. A magyar zsidó történet vége?

Budapest, 2001
Történelem

Kőbányai János: A zsidóság útja. Esszék 1848–1948

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Balkáni krónika. Szarajevói jelentés háborúban és békében

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Emlékek a beatkorszakból

Budapest, 2014
Irodalom, Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Hagyományszakadás után

Budapest, 1999
Történelem

Kőbányai János: Vonzások és választások a Magyarország villamoson. Egy új korszak delelőjén

Budapest, 2018
Történelem

Kőbányai János: Zsidó reformkor

Budapest, 2000
Történelem

Magosh M. György: Vadfa

Budapest, 1994
Történelem

Marczali Henrik: Emlékeim

Fordító: Gunst Péter
Budapest, 2000
Történelem

Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Az 1849-es magyar zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai

Budapest, 1999
Történelem

Munk, Méir Ávrahám: Életem történetei, Michael K. Silber előszavával

Fordító: Ardai Simon - Fábián Miksa
Budapest, 2002
Történelem

Novák Attila: Átmenetben, a cionista mozgalom négy éve Magyarországon

Budapest, 2000
Történelem

Ormos Mária: A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században

Budapest, 2005
Történelem

Papp Richárd: Van -e zsidó reneszánsz?

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Patai József: A középső kapu. Egy kis gyermek és egy nagy könyv élete

Budapest, 1997
Történelem

Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A hasszidizmus regénye

Budapest, 1997
Történelem

Silber, Michael K.: A magyar zsidó történelem másképp. Jeruzsálemi antológia

Budapest, 2007
Történelem

Székács-Schönberger István: Egy zsidó polgár gyermekkora. Analitikus háttérrel

Budapest, 2007
Történelem

Zsoldos Jenő (szerk.): 1848-1849 a magyar zsidóság életében

Budapest, 1998
Történelem

KBART