Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye

Pozsony, 2004

Topol, Jáchym: Angyal

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2000

Topol, Jáchym: Éjszakai munka

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2004

Topol, Jáchym: Az ördög műhelye

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2011

Topol, Jáczym: Kátrány

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2009

Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között

Pozsony, 2009

Tóth László: A boszorkány porszívója

Pozsony, 2004

Tóth László: Egy öngyűjtő feljegyzései avagy eszmék, rögeszmék, toposzok. Esszék, futamok

Pozsony, 2009

Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története

Fordító: Mezei Mónika Adamik Tamás
Pozsony, 2010

Tőzsér Árpád: Csatavirág. (Lét-dalok)

Pozsony, 2009

Tőzsér Árpád: Einstein a teremtést olvassa

Pozsony, 2015

Tőzsér Árpád: Erről az Euphorboszról beszélik. Összegyűjtött versek 1963-2012

Pozsony, 2015

Tőzsér Árpád: Az érzékek csőcseléke. Naplók (1998-2000) naplója

Pozsony, 2011

Tőzsér Árpád: Faustus Prágában

Pozsony, 2005

Tőzsér Árpád: Félnóta. Versek

Pozsony, 2012

Tőzsér Árpád: Finnegan halála. Új versek

Pozsony, 2001

Tőzsér Árpád: Imágók. Új versek 2012-2016

Pozsony, 2016

Tőzsér Árpád: A kifordított ember. Naplók (2001-2004) naplója

Pozsony, 2013

Tőzsér Árpád: A könyv színe előtt. Válogatott irodalomtörténeti tanulmányok, kritikák, esszék, jegyzetek, interjúk

Pozsony, 2015

Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Tanulmányok, kritikák, jegyzetek

Pozsony, 2004

Tőzsér Árpád: A nem létező tárgy tanulmányozása. Az irodalomról, vegyes műfajban

Pozsony, 1999

Tőzsér János: Az igazság pillanatai. Esszé a filozófiai megismerés sikertelenségéről

Budapest, 2018

Tucková, Katerina: Gerta Schnirch meghurcoltatása

Fordító: Csoma Borbála
Pozsony, 2012

Tucková, Katerina: Üldözött istennők

Fordító: Csoma Borbála
Pozsony, 2016

Tüskés Anna - Máriássy Péter: A Máriássy család ősgalériája

Budapest, 2019

Tverdota György: Hagyomány és lelemény. A magyar irodalmi modernség első hulláma

Budapest, 2018

Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája

Budapest, 2014

Ungváry Rudolf: A láthatatlan valóság. A fasisztoid mutáció a mai Magyarországon

Pozsony, 2014

Vágvölgyi В. András: Eörsi István

Pozsony, 2003

Vajda Mihály: Sárkányfogvetemény. Változatok Vörösmarty Az emberek című versére

Pozsony, 2011

Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás. Kísérteteim

Pozsony, 2007

Vajda Mihály: A személyes emlékezet filozófiája

Pozsony, 2016

Vajda Mihály: Utam Marxtól

Pozsony, 2015

Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni. Versről - prózáról - kritikáról

Pozsony, 2007

Váradi András: Haydan és most

Pozsony, 2014

Varga Imre: Mielőtt kimondaná. Versek 1968-2010

Budapest, 2011

Varga Melinda: Sem a férfiban, sem a tájban

Budapest, 2017

Vári György: „Az angyal a részletekben…”

Pozsony, 2004

Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század történelme a magyar közgondolkodásban

Pozsony, 2004

Vásárhelyi Mária: Méltóság és szabadság

Pozsony, 2013

Vasica, Josef - Vargas, Stefan: Szent Konstantin: Ciril és Szent Metód élete

Fordító: F. Kováts Piroska
Pozsony, 2013

Vásová, Alta: Szorításban

Fordító: Görözdi Judit
Pozsony, 1999

Végh Dániel - Józan Ildikó (szerk.): Kosztolányi Dezső: Spanyol műfordítások

Pozsony, 2011

Veres István: Dandaranda. Szerelem, biztonság, kutyák

Pozsony, 2013

Verses István: Galvánelemek és akkumulátorok

Pozsony, 2011

Vida Gergely: Babits-olvasatok. Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál

Pozsony, 2009

Vida Gergely: Demóverzió. Versek

Pozsony, 2014

Vida Gergely: Horror klasszikusok. Versek

Pozsony, 2010

Vida Gergely: Rokokó Karaoke. Versek

Pozsony, 2006

Vida Gergely: Sülttel hátrafelé. Versek

Pozsony, 2004

KBART