Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Sausic Attila: Berlin utcáin. Köztéri sétafirkák

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Schein Gábor: Éjszaka, utazás

Pozsony, 2011
Líra, Szépirodalom

Schein Gábor: Megölni, akit szeretünk. Történetek a mából

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Schein Gábor: Svéd

Budapest, 2015
Próza, Szépirodalom

Schein Gábor: Traditio - folytatás és árulás

Pozsony, 2008
Történettudomány

Schmideg Ádám: Putyin többet tud rólad. Ja, csak versek

Budapest, 2019
Líra, Szépirodalom

Schnitzler, Arthur: A játék

Fordító: Nyársik Beáta
Pozsony, 2001
Regény

Schnitzler, Arthur: Tágra zárt szemek. Álomnovella

Fordító: Nyársik Beáta
Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Schury, Gudrun: A vér kltúrtörténete. Éltető nedv

Fordító: Hámori Ágnes
Pozsony, 2004
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Schwarz, Géraldine: Emlékezet nélkül. Egy európai család története a második világháborútól napjainkig

Fordító: Ádám Péter - Kiss Kornélia
Budapest, 2020
Próza

Sebők Zoltán: Élősködő kultúra

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Shusterman, Richard: Prgamatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása

Fordító: Kollár József
Pozsony, 2003
Esztétika, Filozófia, Társadalomtudomány

Šimko, Dušan: Japán díván

Fordító: F. Kováts Piroska
Pozsony, 2006
Regény

Solymosi Bálint: Életjáradék. Prózatételek

Pozsony, 2007
Próza, Szépirodalom

Solymosi Bálint: Vakrepülés. Gerillaregény

Budapest, 2019
Próza, Szépirodalom

Sopotnik Zoltán: Futóalbum. Versek

Pozsony, 2009
Líra, Szépirodalom

Spotnik Zoltán: Moszkvics. Versek

Budapest, 2016
Líra, Szépirodalom

Stifter, Adalbert: Nyárutó

Fordító: Adamik Lajos
Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Strauss, Thomas: A modern művészetről - utólag. Az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig

Fordító: Bodnár Gyula - Veres Géza
Pozsony, 1995
Művészetelmélet, Művészettörténet

Strba Sándor - Lang Tamás: Az érsekújvári zsidóság története

Pozsony, 2004
Művelődéstörténet

Stúr, L'udovít: A szlávok és a jövő világa. Válogatott írások

Fordító: F. Kováts Piroska et al.
Pozsony, 2012
Társadalomtudomány

Sümegi István (szerk.): Vajda Mihály: Fiatalkori írások

Pozsony, 2013
Filozófia, Társadalomtudomány

Szabó Gábor: Jelenlét nyomokban. Hazai Attila-olvasó

Budapest, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szajbély Mihály: Jókai Mór

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján

Budapest, 2017
Művelődéstörténet, Szociológia, Társadalomtudomány

Szalai Erzsébet: Autonómia vagy új kiszolgáltatottság

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szalai Erzsébet: Hatalom és Értelmiség a Globális Térben. Tanulmányok és publicisztikai írások 2015-2018

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szalay Zoltán: A kormányzó könyvtára. Elbeszélések

Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Szalay Zoltán: Drága vendelinek (igaz történet)

Pozsony, 2014
Próza, Szépirodalom

Szalay Zoltán: Faustus kisöccse. Felőrlődési regény

Pozsony, 2019
Próza, Szépirodalom

Szalay Zoltán: Felföld végnapjai

Pozsony, 2017
Próza, Szépirodalom

Szántó Péter: A főhős meghal a végén

Pozsony, 2018
Próza, Szépirodalom

Szarka László: Multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992

Pozsony, 2016
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szászi Júlia: A császárváros. Bécsből Bécsről

Pozsony, 2015
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szászi Zoltán: A szokott helyen, hatkor. (történt-e valami valaha is?)

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Szászi Zoltán: Belenéz. Versek

Pozsony, 2014
Líra, Szépirodalom

Szászi Zoltán: Kilátó. Versek

Pozsony, 2012
Líra, Szépirodalom

Szávai Dorottya - Szávai János (szerk.): Kegyelmet a klasszikusoknak. Írások Gyergyai Albertről

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szávai János: Szenvedély és forma. Francia regénytörténet Voltaire-től Céline-ig

Budapest, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Száz Pál: Arcadia

Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium

Pozsony, 2017
Próza, Szépirodalom

Száz Pál: Halott föld halott lányok

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Szegedy-Maszák Mihály: A mű átváltozásai

Budapest, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Jelen a múltban, múlt a jelenben. In memoriam Pierre Boulez

Pozsony, 2016
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Művészettörténet

Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között

Pozsony, 2016
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szeifert Natália: Az altató szerekről

Budapest, 2017
Próza, Szépirodalom

KBART