Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek

Jász Borbála - Zuh Deodáth (szerk.): Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelméletben

Budapest, 2021
Építészet, Szociológia

Jozsef, Eric - Rivolta, Dario: Az igazi Berlusconi. Az ember – a vállalkozó – a politikus

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés

Kárpáti Attila István - Pásztor Katalin - Sóti Lajos - Várkonyi Gábor (szerk.): „…a jövendőnek urai vagyunk.” Tanulmányok Csorba László tiszteletére

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Katkó-Bagi Éva: Epizódok Trogmayer Ottó életéből

Budapest, 2023
Életrajz

Kiss Erika: …az mi kevés ezüst marhácskám vagyon… Ötvösművek a három részre szakadt Magyarországon

Budapest, 2022
Iparművészet, Művészettörténet

Kiss P. Attila: Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Itáliát, hogy Germániába menjen? Germánok a Kárpát-medencében

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Kollár Árpád - Tamáska Máté (szerk.): A genius loci. Irodalom és építészet

Budapest, 2019
Építészet, Irodalomtudomány, Szociológia

Komar, Olekszij: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

Budapest, 2018
Régészet, Történelem

Kotán Richárd - Tóth Csaba: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa / Catalogue of Francis II Rákóczi’s coinage

Budapest, 2023
Numizmatika, Történelem

Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11––12. századi falusi temetője

Szeged–Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Kovács László: A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000–1141)

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Kovács S. Tibor: Huszárfegyverek a 15-17. században

Budapest, 2010
Hadtudomány, Történelem

Kovács S. Tibor: Maces, war-hammers and topors from hungarian collections

Budapest, 2016
Hadtudomány, Történelem

Kovács S. Tibor: Hárman sem birnátok súlyos buzogányát… Válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum sújtófegyvereiből

Budapest, 2019
Hadtudomány, Történelem

Kovács S. Tibor: Jancsárpuska, türkiszes kard. Oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban

Budapest, 2019
Hadtudomány, Történelem

Kovács, Péter: Excavations in the Roman Auxiliary Fort of Annamatia (Baracs). First Volume

Budapest, 2005
Régészet, Történelem

Kőszegi Margit - Dancs Réka Rebeka (szerk.): TTK. Tér – Táj – Kép

Budapest, 2023
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Krausz Tamás - Radnóti Klára - Sashalmi Endre (szerk.): Apologia historiographiae. Az orosz történelem évszázadai

Budapest, 2023
Művelődéstörténet, Történelem

Laczkó Krisztina: A magyar névmási rendszer –nyelvtan és funkció

Budapest, 2006
Nyelvészet

Leányfalusi Károly - Sós Ferenc: A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei

Budapest, 2006
Numizmatika

Lendvai Tímár Edit et al. (szerk.): FUT. Földrajz – Utazás – Történelem

Budapest, 2018
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Berta Erika - Lehoczki Zsuzsanna - Lendvai Timár Edit - Pravetz Beáta (szerk.): KET. Kultúrák és etnikumuk találkozása

Budapest, 2019
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Mairovitz Massarani, Eva: Finis Transilvaniae. Egy hang az időből

Budapest, 2022
Életrajz, Szépirodalom

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 1. kötet

Budapest, 2020
Művészettörténet

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 2. kötet

Budapest, 2020
Művészettörténet

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a középkori művészet történetéről 3. kötet, képek

Budapest, 2020
Művészettörténet

Mátyás-Rausch Petra: Erdély aranya. Nemesfémbányászat a kora újkori Erdélyben

Budapest, 2023
Történelem

Mészáros Orsolya: Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében

Budapest, 2016
Régészet, Történelem

Nábrádiné Jurasek Ibolya: XIX. századi útibeszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Nagy Balázs: Borkereskedelem és borforgalom a középkori Nyugaton

Budapest, 2016
Történelem

Nevizánszky Gábor - Prohászka Péter: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere. Szlovákia

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Ottományi Katalin - Andrássy Ernő: Volt egyszer egy múzeum. „Az Érmellék Történelmi Múzeuma - Dr. Andrássy - Érmihályfalva”

Budapest, 2023
Életrajz, Régészet, Történelem

P. Fischl Klára - Kienlin, Tobias L. - Pusztai Tamás: A rend nyomában. 4000 éves települések a Bükkalján és a Borsodi-síkság területén

Budapest, 2022
Helytörténet, Régészet, Történelem

P. Kovács Klára: A Szamos menti új vár. Szamosújvár a 16–19. században

Budapest, 2019
Helytörténet, Művészettörténet

Pál Eszter (szerk.): A tudomány keretei

Budapest, 2021
Filozófia, Művelődéstörténet, Szociológia

Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

Budapest, 2019
Filozófia, Művelődéstörténet, Szociológia

Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból

Budapest, 2005
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból II.

Budapest, 2008
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Az ozora-tótipusztai avar fejedelmi sírok

Budapest, 2012
Régészet, Történelem

Prohászka Péter: Érmek ​és éremleletek Esztergom területéről

Budapest-Esztergom, 2019
Helytörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 1. Komitat Tolna

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 2. Komitat Veszprém

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn. Band 3. Komitat Vas

Budapest, 2017
Numizmatika, Régészet

R. Balás Emőke: A jobb kéznek mindig szabadnak kell lennie kézfogásra. Sümegi Vilmos 7 élete

Budapest, 2021
Életrajz, Történelem

Rácz Lajos (szerk.): Jurisprudentia splendidissima. Tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére

Budapest, 2010
Jogtudomány

Rácz Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Régészet és számítógépes modellezés

Budapest, 2017
Helytörténet, Régészet, Történelem

Rénes Balázs - Banai Zsófia - Gódány Nikoletta - Lendvai Timár Edit - Lehoczki Zsuzsanna - Demjén Ágnes (szerk.): DIH. Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben

Budapest, 2022
Földrajz, Művelődéstörténet, Történelem

Réthelyi Orsolya - Perényi Roland: Úti cél: remény. A nemzetközi gyermekvonat-akció a két világháború között

Budapest, 2022
Életrajz, Történelem

Réthelyi Orsolya - Perényi Roland: Destination: hope. The international children’s train operation between the World Wars

Fordító: Campbell, Alan
Budapest, 2023
Életrajz, Történelem

Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig

Szeged-Budapest, 2020
Régészet, Történelem

KBART