Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek

Varga Szabolcs - Türk Attila (szerk.): Mohács szimfónia. Tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeiből

Budapest, 2022
Antropológia, Földrajz, Régészet, Történelem

Velladics Márta - Vizi Márta (szerk.): Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Tanulmánykötet Gere László tiszteletére 60. születésnapja alkalmából

Budapest, 2022
Művészettörténet, Régészet, Történelem

Veszprémy László : Fuldai évkönyv / Annales Fuldenses

Fordító: Veszprémy László
Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Vörös Gabriella: Szarmaták két folyó között. A kiskunhalasi Thorma János Múzeum római és római kori szarmata gyűjteménye (1–5. század)

Budapest, 2022
Régészet, Történelem

Wolf Mária: A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása

Budapest-Miskolc, 2019
Helytörténet, Régészet, Történelem

Wolf Mária: Hejőkeresztúr-Vizekköze. A tatárjárás régészeti emlékei 1.

Budapest, 2022
Helytörténet, Régészet, Történelem

Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom - reformáció és renováció

Budapest, 2018
Helytörténet, Művészettörténet, Történelem

Zombori Lajos - Tóth József: Magyar közlekedési bárcák

Budapest, 2007
Numizmatika

Fancsalszky Gábor: Az avar történelem és Karoling kútfői. Forró László Sebestyén pannonhalmi hagyatéka

Budapest, 2023
Régészet, Történelem

Türk Attila (szerk.): „Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16.

Budapest, 2022
Régészet, Tanulmánykötet

KBART