Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Média - Kommunikáció

Bajomi-Lázár Péter: A patrónusi-kliensi médiarendszer. Magyarország 2010–2018

Budapest, 2020
Média - Kommunikáció

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter - Gelléri Gábor
Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Második, bővített, átdolgozott kiadás

Fordító: Göbölyös Magdolna - Gelléri Gábor - Konok Péter - Takács Róbert
Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Silverstone, Roger: Médiaerkölcs. A médiapolisz felemelkedése

Fordító: Kerényi Szabina
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkor-története

Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Sipos Balázs - Krász Lilla (szerk.): A női kommunikáció kultúrtörténete. Tanulmányok

Budapest, 2019
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Hogy vagytok, ti régi játszótársak? Beszélgetések

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Nem celeb, csak híres. Beszélgetések

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Tíz védőbeszéd. Ügyvédportrék - peres ügyek

Budapest, 2019
Média - Kommunikáció

Takács Róbert: Hollywood behind the Iron Curtain

Budapest, 2022
Média - Kommunikáció, Open access, Történelem - Magyar

Sipos Balázs: „Amerika, ezeremeletes mennyország”. Amerika és az amerikanizmus a Horthy-kori nyilvánosságban

Budapest, 2023
Média - Kommunikáció, Történelem - Magyar, Történettudomány

Takács Róbert: Hollywood a vasfüggönyön túl

Budapest, 2022
Média - Kommunikáció, Open access, Történelem - Magyar

KBART