Szent István Társulat

[1/2] Suták József: A görbék abszolut elmélete

Budapest, 1918
Ismeretterjesztés

[1/4] Schafarzik Ferenc: Adatok a mátrántúli barnaszénterület geológiai alkotásához. Székfoglaló értekezés

Budapest, 1920
Ismeretterjesztés

[1/5] Rybár István: Visszaverődés a kettősen törő forgató közegek belsejében

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

[1/6] Gróh Gyula: Az ólom öndiffusiója megolvasztott és szilárd állapotban

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

[1/8] Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

[1/9] Horusitzky Henrik: Részlet Budapest Székesfőváros Duna-balparti területe földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Felolvasta 1922. évi február hó 17-én

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés

[2/2] Aujeszky Aladár: A háziállatok veszettség elleni védőojtása Magyarországon. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1926. évi október hó 15-én

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés

[2/4] Sárközy Pál: A felületek orthoasymptotikus és főtorsiós görbéi. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1921 június 3-án

Budapest, 1929
Ismeretterjesztés

[2/6] Szabó Zoltán: A dipsacaceák virágzatának fejlődéstani értelmezése. 32 szövegközötti képpel és 8 táblával

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés

[2/9] Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink?. Felolvasta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1930 április hó 4-iki ülésén

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

[3/2] Angehrn Tivadar S.J.: A kalocsai csapadékviszonyok

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

[3/4] Kadic Ottokár: A budavári barlangpincék földtani viszonyai. Előadta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1936 november 27-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés