TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Ókortudomány

Bodrogi Tibor et al.: Mitológiai ábécé

Budapest, 1970
Ókortudomány

Bodrogi Tibor et al.: Mitológiai ábécé. 2. kiadás

Budapest, 1973
Ókortudomány

Borzsák István (szerk.): Tacitus

Fordító: Borzsák István - Szabó Árpád
Budapest, 1961
Ókortudomány

Bradford, Ernle: A megtalált Odüsszeusz

Fordító: Terényi István
Budapest, 1969
Ókortudomány

Brentjes, Burchard: Vadállatból háziállat

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1976
Ókortudomány

Bronnen, Arnolt: A púpos Frígia. Aiszóposz regénye

Fordító: Soltész Gáspár
Budapest, 1972
Ókortudomány

Burrows, Millar: A holttengeri tekercsek

Fordító: Csaba József - Komoróczy Géza
Budapest, 1961
Ókortudomány

Castiglione László: A római császárkor művészete

Budapest, 1962
Ókortudomány

Castiglione László: A római köztársaságkor művészete

Budapest, 1961
Ókortudomány

Castiglione László: A római művészet világa. Az ősidőktől Augustusig

Fordító: Barcza József et al.
Budapest, 1974
Ókortudomány

Castiglione László: Pompeji Herculaneum

Budapest, 1979
Ókortudomány

Ceram, C. W.: A Hettiták regénye

Fordító: M. Hegyi Márton
Budapest, 1964
Ókortudomány

Ceram, C. W.: A régészet regénye. Istenek, sírok és tudósok

Fordító: Gottschlig Ferenc
Budapest, 1959
Ókortudomány

Ceram, C. W.: Az első amerikai. Az észak-amerikai régészet regénye

Fordító: Balassa Klára
Budapest, 1979
Ókortudomány

Chadwick, John: A lineáris B megfejtése

Fordító: Zsolt Angéla
Budapest, 1980
Ókortudomány

Coll, Pieter: Már az ókorban is tudták...

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1966
Ókortudomány

Czellár Katalin: Élők, holtak, istenek háza

Budapest, 1986
Ókortudomány

Devecseri Gábor: Homéroszi utazás

Budapest, 1961
Ókortudomány

Diósdi György (szerk.): A római jog világa

Fordító: Borzsák István et al.
Budapest, 1973
Ókortudomány

Diószegi György: A bölcselet eredete

Budapest, 1979
Ókortudomány

Doblhofer, Ernst: Jelek és csodák. Letűnt írások és nyelvek megfejtése

Fordító: Borzsák István
Budapest, 1962
Ókortudomány

Falus Róbert: A római irodalom története

Budapest, 1970
Ókortudomány

Falus Róbert: Az antik világ irodalmai

Budapest, 1976
Ókortudomány

Falus Róbert: Az ókori görög irodalom története I.

Budapest, 1964
Ókortudomány

Falus Róbert: Az ókori görög irodalom története II.

Budapest, 1964
Ókortudomány

Falus Róbert: Görög harmónia. Tanulmányok, cikkek

Budapest, 1980
Ókortudomány

Filep László - Bereznai Gyula: A számírás története

Budapest, 1982
Ókortudomány

Filip, Jan: A kelta civilizáció és öröksége

Fordító: Horváth Ferenc
Budapest, 1966
Ókortudomány

Flavius, Josephus: A zsidó háború

Fordító: Révay József
Budapest, 1957
Ókortudomány, Történelem - Világ

Frazer, James George: Az aranyág

Fordító: Bodrogi Tibor - Bónis György
Budapest, 1965
Ókortudomány

Führmann, Fanz: Homéroszi háború. Trója pusztulásának és Odüsszeusz bolyongásainak a mondája

Fordító: Jávor Ottó
Budapest, 1980
Ókortudomány

Gecse Gusztáv: Szentek, legendák, ereklyék

Budapest, 1963
Ókortudomány

Ghirshman, R.: Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok

Fordító: Molnár Ágnes
Budapest, 1985
Ókortudomány

Giese, Alexander: Maracus Aurelius. Országában idegenként

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1979
Ókortudomány

Graves, Robert: A vitéz Belizár

Fordító: Neményi Ödön
Budapest, 1958
Ókortudomány

Graves, Robert: Claudius, az isten és felesége Messalina

Fordító: Pálóczi-Horváth György
Budapest, 1957
Ókortudomány

Graves, Robert: Claudius, az isten és felesége Messalina. 4. kiadás

Fordító: Pálóczi-Horváth György
Budapest, 1970
Ókortudomány

Graves, Robert: Jézus király

Fordító: Terényi István
Budapest, 1969
Ókortudomány

Graves, Robert - Patai, Raphael: Héber mítoszok. A genezis könyve

Fordító: Terényi István
Budapest, 1969
Ókortudomány

Grosser, Karlheinz: A babilóni. Elbeszéli Nagy Sándor udvari orvosa

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1970
Ókortudomány

Hahn István (szerk.): Róma istenei

Fordító: Bollók János et al.
Budapest, 1975
Ókortudomány

Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Részletek

Fordító: Terényi István
Budapest, 1967
Ókortudomány

Hoffmann, Wilhelm: Hannibal

Fordító: Terényi István
Budapest, 1971
Ókortudomány

Hood, Sinclair: A minószi Kréta

Fordító: Zsolt Angéla
Budapest, 1983
Ókortudomány

Horváth István Károly (szerk.): Irodalmi élet a régi Rómában. Szemelvények Róma klasszikus századainak irodalmi életéből

Budapest, 1962
Ókortudomány

Ivanji, Van: Diocletianus

Fordító: Predrag Stepanovic
Budapest, 1978
Ókortudomány

Jacobi, Bernhald: Beszélő kövek

Fordító: Hegyi Márton
Budapest, 1968
Ókortudomány

Jacobi, Bernhard: Templomok és paloták. Séta elsüllyedt városokon keresztül

Fordító: Borzsák István
Budapest, 1966
Ókortudomány

Jones, Arnold Hugh Martin: Augustus

Fordító: Gödény Endre
Budapest, 1976
Ókortudomány

Josephus, Flavius: A zsidók története. XI-XX. könyv

Fordító: Révay József
Budapest, 1966
Ókortudomány

KBART